Huren onder btw

In Europa is België één van de weinige landen waar professionele huur niet onderworpen is aan btw. Daar komt op 1 januari 2019 verandering in. Ondernemen vroeg meer uitleg aan Lieven Peeters, advocaat-vennoot Real Estate & Regulatory bij ALTIUS.

“Met de nieuwe wetgeving wil de regering ook de nieuwbouw en vernieuwbouw een boost geven.”

In ons land kan een bouwheer de op een nieuwbouwconstructie of een grondige vernieuwbouw betaalde btw niet recupereren via huurinkomsten. Dat leidt vaak tot hogere huurprijzen. Bovendien maakt het ontbreken van de maatregel de concurrentie met de ons omringende landen zwaarder, weet Lieven Peeters, advocaat-vennoot Real Estate & Regulatory bij ALTIUS: “Internationale investeerders keken daardoor soms de andere kant op. Anderzijds namen partijen soms hun toevlucht tot — weliswaar perfect wettelijke — constructies om de btw alsnog te recupereren. Ze koppelden vastgoed aan diensten om er btw te kunnen op factureren en zochten naar alternatieve structuren. In het Zomerakkoord van de regering in 2017 kwam het principe een eerste keer ter sprake. Met de nieuwe wetgeving wil de regering ook de nieuwbouw en vernieuwbouw een boost geven.” B

Lees het volledige artikel in het decembernummer van Ondernemen [PDF, 1 blz., 578 kB].