In-company aanbod

Heeft een lezing of publicatie van de ETION-denktank je geïnspireerd? Wens je de verworven inzichten met collega’s, je raad van bestuur,... te delen? Dat kan! Het kernteam van de denktank werkt met plezier een keynotelezing of workshop op maat voor je uit.

Hieronder vind je een eerste overzicht van de mogelijkheden en thema's, voor meer info kan je rechtstreeks contact opnemen met matthias.van.overtveldt@etion.be.

Keynotes

 • Waardengedreven ondernemen
 • Participatief ondernemen
 • De ethiek van techniek
 • Robotisering en AI: kansen en bedreigingen
 • Economische outlook
 • Toekomstdenken vanuit trends en scenarioanalyse
 • Digitale economie
 • Stakeholderengagement
 • Bewust beleggen

Prijs: € 750, excl. btw en verplaatsing (max. 2 uur incl. Q&A)

Workshops & trainingen

Waarden en bedrijfscultuur

 • Welke waarden maken ons bedrijf uniek?
 • Hoe laten we onze waarden meer leven in ons bedrijf?
 • Hoe kunnen we onze medewerkers meer betrekken bij onze bedrijfscultuur?
 • Hoe kunnen we onze bedrijfscultuur en waarden beter vertalen naar gedrag?

Bedrijfscultuur en waarden situeren zich in de onderstroom van een organisatie. Op zichzelf niet altijd zicht- of tastbaar, maar wel bepalend voor wat aan de oppervlakte gebeurt, zoals gedrag, keuzes, omgangsvormen en resultaten van leidinggevenden én medewerkers. Wie hier verandering in wil zien, moet dus beginnen bij wat onder de waterlijn leeft. Vanuit een groepsdynamische aanpak faciliteert ETION in-company trainingen die hiermee aan de slag gaan. Afhankelijk van de precieze behoefte helpen we de cultuur en waarden van je organisatie herkenbaar, gedragen en doorleefd te maken.

Toekomstdenken

 • Is onze strategie klaar voor de toekomst?
 • Hoe kunnen we met ons bedrijf beter op langere termijn leren denken?
 • Welke scenario’s zijn relevant voor de toekomst van ons bedrijf?

Een snel veranderende context bepaalt voor een groot deel het succes van jouw onderneming. Denk maar aan digitale disruptie, wijzigende regelgeving of geopolitieke veranderingen. Toekomstdenken, of het op een gestructureerde manier vooruitdenken op veranderingen in je omgeving, wordt dan ook een kerncompetentie voor de bedrijfsleiding. In deze workshop verwerft je team inzichten die helpen de bedrijfsstrategie toekomstbestendig te houden vanuit een eigen omgevings- en scenarioanalyse.

Prijs: Voor een interactieve workshop of meerdaags in-company traject maken we graag een offerte op maat op.