Het WIN-CANVAS: bouwstenen voor waardengedreven innovatie

Het WIN-Canvas brengt bouwstenen voor waardengedreven innovatie samen. Het focust daarbij op enkele kernvragen die bedrijven en innovatie-incubatoren op weg zetten om hun innovatie door een maatschappelijke en morele bril te bekijken. Veeleer dan een tool die innovatie van buitenaf beoordeelt, wil het WIN-Canvas mensen aan het roer van innovaties van binnenuit inspireren tot waardengedreven ondernemerschap . We hebben daarbij in het bijzonder oog voor de indirecte en minder voorspelbare manier waarmee technologie een invloed heeft op mens en maatschappij. Het WIN-Canvas draagt bij tot een waardengedreven innovatieproces in drie luiken:
  1. een stakeholderanalyse: Wie is betrokken bij onze technologie?
  2. een impactanalyse: Wat is de mogelijke maatschappelijke ‘impact van onze innovatie?
  3. een waardentoets: waar kunnen waardenconflicten ontstaan door onze innovatie?
Download hier het WIN-canvas. [PDF, 1 blz., 0,9 MB]