macro-economie

De veilige gok op inflatie

Opinie van Geert Janssens (De Tijd, 20 augustus 2021)
Nu het virus zijn greep op de economie lijkt te moeten lossen, dient een wereldwijd duurzaam herstel zich aan. Met gevolgen voor de inflatieverwachtingen. Het is verleidelijk om op veilig te spelen door te waarschuwen voor het doembeeld van inflatie. Nochtans zitten we al lang te wachten op meer inflatie als gevolg van hogere groei.

Veel tijd voor triage

Als weldra de overheidssteun voor corona ophoudt, zullen dan heel veel bedrijven in de problemen komen? Uit een enquête van ETION en CRiON blijkt dat veel bedrijven zich zorgen maken over de financiële gezondheid van bedrijven in hun omgeving. Dirk Kuiper van Rabobank voorziet nochtans geen grote schok.

Moderne Monetaire Theorie (MMT) legt fundamentele vraagstukken bloot

Opinie van Geert Janssens
MMT suggereert dat een regering met een eigen munt haar uitgaven onbeperkt kan financieren door de geldpers te gebruiken. Nu centrale banken wereldwijd overheidstekorten op die wijze financieren, lijkt de realiteit de theorie te hebben ingehaald. Zo'n theorie is te mooi om waar te zijn maar legt wel een aantal fundamentele vraagstukken bloot.

Nu moet de overheid investeren

De vrije markt botst telkens weer op zijn limieten. De vrije markt heeft nu eenmaal géén zelfregulerend mechanisme. Er zal dus altijd een overheid nodig zijn om te reguleren of in te grijpen, zo concludeert Paul De Grauwe. Dat geldt ook voor de huidige gezondheidscrisis, zo stelt hij samen met Geert Janssens vast.

De illusie van zekerheid

Doordenker van Hans Diels (Ondernemen, maart 2021)
In een complexe wereld waar we geconfronteerd worden met interdependentie tussen landen, complexe interacties tussen een resem actoren en convergerende technologische vooruitgang is het voorspellen van de toekomst alleen maar moeilijker geworden. Desondanks blijven we dit proberen.