Leiderschap

Naar een efficiënte raad van bestuur

Raden van bestuur moeten alles doen wat nodig is voor het realiseren van het doel van de organisatie, aldus het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Maar hoe gaan die bestuursorganen daarbij te werk? In de jongste inspiratienota gaat Luc Haegemans na welke factoren een positieve rol kunnen spelen in de efficiënte werking van een raad, en welke eerder voor veel stress zorgen.

Gewoon, leiderschap

Goed leiderschap omschrijven is niet eenvoudig. Het is geen vast recept dat je kan volgen om succes te boeken. Er bestaat geen ideale leider. Er bestaan wel een aantal basishoudingen die je kan volgen om een betere leider te worden. In deze inspiratienota schetsen we drie basisregels. We keren terug naar de essentie en naar de simpliciteit van ‘Gewoon, leiderschap’.