klimaat

De cirkel rond maken

Duurzaam omgaan met grondstoffen en hulpmiddelen behoort tot het dagelijks taalgebruik, maar de concrete transitie naar een volledig koolstofneutraal en circulair zakenmodel blijft een complexe oefening. Deze inspiratienota verheldert enkele begrippen en zet een aantal circulaire zakenmodellen in de schijnwerpers.

De nieuwe klimaatpolitiek

Opinie van Hans Diels
Een Nederlandse rechtbank veroordeelde recent de oliegroep Shell tot het reduceren van zijn CO2-uitstoot met 45% tegen 2030. Deze nieuwe uitspraak is de jongste in een hele reeks rechtspraak rond het klimaat. Maar naast burgers en rechters zijn er steeds meer andere actoren die relevant worden in de klimaatpolitiek.

Moderne Monetaire Theorie (MMT) legt fundamentele vraagstukken bloot

Opinie van Geert Janssens
MMT suggereert dat een regering met een eigen munt haar uitgaven onbeperkt kan financieren door de geldpers te gebruiken. Nu centrale banken wereldwijd overheidstekorten op die wijze financieren, lijkt de realiteit de theorie te hebben ingehaald. Zo'n theorie is te mooi om waar te zijn maar legt wel een aantal fundamentele vraagstukken bloot.