duurzaamheid

De cirkel rond maken

Duurzaam omgaan met grondstoffen en hulpmiddelen behoort tot het dagelijks taalgebruik, maar de concrete transitie naar een volledig koolstofneutraal en circulair zakenmodel blijft een complexe oefening. Deze inspiratienota verheldert enkele begrippen en zet een aantal circulaire zakenmodellen in de schijnwerpers.

“Je hoeft geen vzw te zijn om een sociale impact na te streven”

“Het kotleven is niet in gevaar”, zo denken Nele Van Damme en Koenraad Belsack, de oprichters van Upgrade Estate dat onder de naam Upkot studentenkamers verhuurt. Toch verruimt het Gentse bedrijf de activiteitenwaaier met nieuwe concepten voor jonge professionals en voor snelgroeiende kmo’s. Net als bij Upkot staan verbondenheid en duurzaamheid centraal.

Het gat in de donut

Doordenker van Geert Janssens (Ondernemen, februari 2020)
Regelmatig worden we geconfronteerd met nieuwe ideeën van succesauteurs die beweren een duurzame oplossing te hebben gevonden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Typisch voorbeeld is het donut-model van Kate Raworth. Leuk verhaal met weliswaar een aantal hiaten.