coronavirus

De veilige gok op inflatie

Opinie van Geert Janssens (De Tijd, 20 augustus 2021)
Nu het virus zijn greep op de economie lijkt te moeten lossen, dient een wereldwijd duurzaam herstel zich aan. Met gevolgen voor de inflatieverwachtingen. Het is verleidelijk om op veilig te spelen door te waarschuwen voor het doembeeld van inflatie. Nochtans zitten we al lang te wachten op meer inflatie als gevolg van hogere groei.

Veel tijd voor triage

Als weldra de overheidssteun voor corona ophoudt, zullen dan heel veel bedrijven in de problemen komen? Uit een enquête van ETION en CRiON blijkt dat veel bedrijven zich zorgen maken over de financiële gezondheid van bedrijven in hun omgeving. Dirk Kuiper van Rabobank voorziet nochtans geen grote schok.

Moderne Monetaire Theorie (MMT) legt fundamentele vraagstukken bloot

Opinie van Geert Janssens
MMT suggereert dat een regering met een eigen munt haar uitgaven onbeperkt kan financieren door de geldpers te gebruiken. Nu centrale banken wereldwijd overheidstekorten op die wijze financieren, lijkt de realiteit de theorie te hebben ingehaald. Zo'n theorie is te mooi om waar te zijn maar legt wel een aantal fundamentele vraagstukken bloot.