circulaire economie

De cirkel rond maken

Duurzaam omgaan met grondstoffen en hulpmiddelen behoort tot het dagelijks taalgebruik, maar de concrete transitie naar een volledig koolstofneutraal en circulair zakenmodel blijft een complexe oefening. Deze inspiratienota verheldert enkele begrippen en zet een aantal circulaire zakenmodellen in de schijnwerpers.