Partners

Met een aantal organisaties onderhoudt ETION speciale partnershiprelaties. Heel wat in het oog springende projecten worden samen met deze partners verwezenlijkt.

ETION is een van de moederorganisaties (samen met Boerenbond en VKW Limburg) van de HR-dienstengroep Acerta