Missie

ETION staat voor een geïntegreerde kijk op waardengericht ondernemerschap, waarbij het persoonlijk leiderschap, de eigen organisatie én de samenleving nauw met elkaar verbonden zijn. Zo verscherpen we het inzicht van beslissingsnemers over gewetensvol handelen, met het oog op het duurzaam succes van de onderneming.

Visie

ETION bevordert het zelfinzicht, stimuleert de ervaringsuitwisseling en versterkt de kennis van maatschappelijke uitdagingen bij ondernemers.

ETION beïnvloedt het debat over het belang en de rol van het waardengericht ondernemerschap in de samenleving met relevante stakeholders.

Waarden

Vier kernwaarden die onderling in balans zijn, inspireren ETION:

  • Open
  • Grondig
  • Sterk
  • Warm

Origine

ETION is een onafhankelijke organisatie.

Vanuit zijn christelijke oorsprong en de eigen traditie hanteert ETION een personalistisch mensbeeld: de beweging heeft aandacht voor de unieke waarde van iedere persoon en onderstreept het belang van zorgzaamheid en maatschappelijk engagement.