Historiek

ETION heeft ondertussen meer dan 90 jaar op de teller staan. De beweging zag het levenslicht op 12 januari 1925 in Antwerpen. De daaropvolgende jaren kwamen er ook in andere Vlaamse regio’s autonome afdelingen: West-Vlaanderen (1931), Oost-Vlaanderen (1933) en Limburg (1936). Net voor de Tweede Wereldoorlog telde de organisatie in Vlaanderen al meer dan 1100 lid-bedrijven.

De huidige voorzitter is Dirk Vandeputte.

Gewezen voorzitters

 • 1935-1951   Léon-Antoine Bekaert
 • 1951-1965   René Goris
 • 1965-1971   Jan Baert
 • 1971-1988   Antoine Bekaert
 • 1988-1994   Ward Thielemans
 • 1994-1997   Luc Santens
 • 1997-2004   Norbert Van Broekhoven
 • 2004-2009   Guido Beazar
 • 2009-2017   Herman Van de Velde

Verschillende namen

 • ETION sinds 10 september 2015
 • VKW 2004–2015
 • Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) 1976–2004
 • Verbond van Kristelijke Werkgevers (VKW) 1966–1976
 • Verbond van Katholieke Werkgevers (VKW) 1962–1966
 • Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers (ACVW) 1925–1962

Drieledigheid

Gedurende de voorbije negen decennia dreef de beweging mee op de golven van de maatschappelijke, sociale en economische evolutie. Door de jaren heen bleef de organisatie in ons patronale landschap echter een heel unieke positie innemen. In het boek over de geschiedenis van ETION zegt de titel 'Geëngageerd ondernemen sinds 1925' veel over het DNA van ETION.

In de eerste statuten van het toenmalige ACVW (Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers) in 1925 zat voor een stuk al de drieledigheid waarbij niet de onderneming centraal staat, maar de ondernemer, in nauwe verbondenheid met zijn bedrijf en de samenleving. Van bij het begin vinden we de kiemen van duurzaam ondernemen terug. Men had het bijvoorbeeld in de doelstellingen van de beweging niet alleen over ‘de stoffelijke belangen van de werkgeversstand’, maar ook over ‘het oplossen van de grote en moeilijke vraagstukken van deze tijd’.

Secularisatie

Voor de stichters was het ‘godsdienstige’ aspect enorm belangrijk. Er was flink wat aandacht voor godsdienstige vorming en de ontwikkeling van de katholieke identiteit. Maar je kan dit niet los zien van de tijdscontext. We spreken hier over een maatschappij, bijna een eeuw geleden, die heel ver afstaat van de geseculariseerde samenleving die we nu kennen.

De Eerste Wereldoorlog had komaf gemaakt met de belle époque. De maatschappij was grondig veranderd. De Belgische bisschoppen waren bevreesd over de sociale en religieuze gevolgen van de industrialisatie. Vanaf de jaren '60 leek de strijd echter gestreden en de detraditionalisering werd ingezet.

De secularisering zette zich ook bij het toenmalige VKW in. Het confessionele en zeker het kerkelijk institutionele is helemaal weg bij het ETION van vandaag. Nu blijft vooral het personalistisch mensbeeld over: de mens / ondernemer neemt zijn verantwoordelijkheid op in een samenleving en draagt er zorg voor. Hij is bezig met ethisch, bezielend, geëngageerd of waardegericht ondernemen vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat besef is des te prominenter geworden of gebleven.

Boek

Een bij het Davidsfonds verschenen boek, schetst de geschiedenis van ETION: Huyghe Serge, Geëngageerd Ondernemen sinds 1925. De (voor)geschiedenis van ETION, 2015, Leuven, Davidsfonds Uitgeverij, 2016, 149 p.


Het nationaal congres in Kortrijk (1974)


Het logo van ACVW (1925-1962)


Het eerste VKW-logo


Het logo begin de jaren '90 gelanceerd