Denktank

Binnen ETION is een afzonderlijke afdeling als denktank actief. Die heeft een drieledige rol:

- kennisontwikkeling (inspiratienota's, onderzoek, publicaties, webartikels...)
- kennisdeling (keynotes op ETION-events, eigen denktankaanbod, lezingen, workshops)
- stimuleren van het maatschappelijk debat

Wat de thema's betreft gaat speciale aandacht naar de wisselwerking tussen de onderneming, de ondernemer als persoon en zijn of haar maatschappelijk engagement. Daarbij streven we een hoge mate van originaliteit na. 

Expertenpool

Om het expertisedomein en de draagkracht van onze denktank te verruimen werd beslist een expertenpool op te richten. 

Naast het kernteam van de denktank: hoofdeconoom Geert Janssensbusinessfilosoof Jochanan Eynikel en toekomstdenker & expert geopolitiek Hans Diels bestaat deze pool ook nog uit expert onderwijs Serge Huyghe en enkele externe experten. Momenteel zijn dat Rogier De Langhe, Hans Verboven & Philip Verhaeghe.

De kennis en expertise van deze externe personen sluit aan bij de thema's waarrond ETION denktank werkt. De externe experts ontwikkelen namens ETION en in overleg met het kernteam inhoudelijke bijdragen: artikels, blogs, inspiratienota's, lezingen, workshops...

Overzicht expertenpool

In Company

Heeft een lezing of publicatie van de ETION denktank je geïnspireerd? Wens je de verworven inzichten met collega’s, je raad van bestuur, … te delen? Dat kan! Het kernteam van de denktank werkt met plezier een lezing of workshop op maat voor je uit.

Ontdek hier ons in-company aanbod.