Over ETION

ETION is het forum voor geëngageerd ondernemen. 4.000 beslissingsnemers ontmoeten er elkaar. Centraal staat het uitwisselen van ervaringen en het versterken van kennis over waar we op lange termijn naar toe willen. We zijn ervan overtuigd dat waardengericht ondernemerschap nodig is voor duurzaam succes. En daarbij vertrekken we vanuit een geïntegreerde kijk die zowel aandacht heeft voor het individu, de organisatie als de samenleving.