Participatief ondernemen

Participatief ondernemen behelst in wezen het betrekken van medewerkers bij het reilen en zeilen van de onderneming. Die betrokkenheid beoogt het creëren van een geest van samenwerking of zelfs het oproepen van een gevoel van eigenaarschap. Ze is opgebouwd rond twee pijlers.

  1. Een organisatorische pijler betreft inspraak en betrokkenheid bij het beheer van de onderneming. Hebben medewerkers een woordje te zeggen over de invulling van hun eigen rol, bij de evaluatie van hun leidinggevenden of bij strategische richting die de organisatie uitgaat?
  2. Een tweede pijler betreft de deelname in de resultaten van de onderneming. Krijgen medewerkers collectief een extraatje dat afhangt van de resultaten van het boekjaar? Deelt men in de winst? Eventueel zijn medewerkers letterlijk mede-eigenaar omdat (een deel van) de aandelen van het bedrijf verspreid zit onder het personeel?

ETION baseert zich op ervaringen uit het buitenland maar ook steeds vaker op cases van eigen bodem waar participatief ondernemen ingeburgerd geraakt. Onze focus ligt in eerste instantie op de wijze waarop ondernemingen erin slagen om bij werknemers het gevoel van mede-eigenaarschap in het leven te roepen. Wie zich deel voelt van een organisatie, is geëngageerd, wordt productiever en denkt resultaatsgericht. Mede-eigenaarschap roept medeverantwoordelijkheid op. En dat is een nuttige eigenschap in de disruptieve omgeving waarin bedrijven steeds vaker vertoeven.

Doe een beroep op onze experts voor een In Company-sessie.

Onze expert

Geert Janssens (1968) is hoofdeconoom bij ETION en expert participatief ondernemen. Hij publiceerde vooral rond macro-economische onderwerpen, de financiële crisis en bedrijfsfinanciering. Daarnaast is hij bestuurder in de non-profit.
Volg Geert op twitter.

 

Meer weten over participatie op het werk? Kom naar de Ambassador Day op 22/11

Op 22 november nodigt de NWOW Community je graag uit voor de 8ste Ambassador Day, i.s.m. ETION. Uit onderzoek dit voorjaar naar zinvol werk weten we dat open communicatie, een feedbackcultuur en participatie belangrijke factoren zijn om je goed te voelen op het werk. Maar hoe pak je dat concreet aan in een kmo? Van de 50.000 deelnemers geeft een derde aan zijn job als niet zinvol te ervaren. Er is dus werk aan de winkel.

Waarom participatief ondernemen?

In een steeds complexere businessomgeving dreigt ons huidig arbeidscontract irrelevant te worden. Het slaagt er namelijk niet in de diametraal tegenstrijdige belangen van werkgever en werknemer te dienen. Het beste alternatief lijkt te bestaan uit participatieve ondernemingsmodellen. Die betekenen een win-win voor beiden.