Mensgericht ondernemen

Ondernemingen zijn gemeenschappen van mensen die samen waarde creëren. Mensgericht ondernemen betekent dat bedrijven de mens centraal zetten in hun activiteiten. De mens als bron en doel van ondernemerschap. Niet de winst op zich, maar de winst om iets anders meer of beter te doen voor klanten of andere stakeholders in de samenleving vormt het doel van een mensgerichte onderneming.

De mens achter de werknemer of ondernemer is daar de hoeksteen van. Een mensgerichte organisatie gaat er immers vanuit dat ze maar kan groeien wanneer de mensen erin groeien.

Persoonlijke ontwikkeling, waardengedreven leiderschap en het zoeken naar aansluiting tussen de organisatiedoelstellingen en de persoonlijke waarden van de medewerkers maken dit mogelijk.

Doe een beroep op onze experts voor een In Company-sessie.

Onze expert

Businessfilosoof Jochanan Eynikel (1981) is expert mensgericht ondernemen & toekomstdenken bij ETION. Hij is master in de wijsbegeerte en audiovisuele journalistiek. Zijn bijdragen richten zich op het raakvlak tussen ethiek, filosofie en economie.
Volg Jochanan op twitter.

 

Werk en Privé: de onderlinge kruisbestuiving

Opinie van Heinrike Bergmans

Zijn werk en privé twee aparte werelden? Is iemand echt in staat om naar zijn werk te gaan zonder zijn thuissituatie mee te nemen? Kan iemand thuiskomen en de gebeurtenissen van die dag op het werk helemaal loslaten? Het is uiteindelijk dezelfde persoon die zich in verschillende omgevingen en groepen mensen begeeft, in specifieke rollen met verschillende verwachtingen.

Werkbaar en wendbaar werk

De Belgische arbeidswetgeving is nog te veel op de leest geschoeid van een socio-economische realiteit die niet meer bestaat. Daarom komen enkele recente beleidsmaatregelen geen minuut te vroeg. De eerste effecten zijn al zichtbaar maar de weg is nog lang, aldus Geert Janssens (ETION) en Chris Wuytens (Acerta) in hun inspiratienota over werkbaar en wendbaar werk.

Waarden in balans

Bloeiende organisaties zijn waardengedreven. Maar, waarden hebben ook een schaduwzijde. Iedere waarde heeft zijn tegenpool. Al te sterk inzetten op een waarde zonder die tegenpool een plaats te geven, kan je bedrijf stevig uit balans brengen. In de nieuwe ETION-inspiratienota 'Waarden in balans' ontwikkelen we een vlotte manier om waarden te integreren in het persoonlijke en het professionele leven.

Is het nieuwe werken out?

Hoe nieuw is Het Nieuwe Werken (HNW) nog, vroeg een journalist me onlangs? Het antwoord hangt af van wat we onder HNW verstaan. Misschien is het tijd om komaf te maken met de termen ‘nieuw’ en ‘oud’ als het gaat om arbeidsorganisatie. We kunnen veeleer spreken van twee modellen: het systeemgericht werken versus het mensgericht werken.