Kennisbank

Datum: 27 augustus 2020
Auteur: Hans Verboven

Veel ondernemers zullen beamen dat innoveren belangrijk is, maar al heel wat minder onder hen slagen erin om dat planmatig te doen. Wat de drempel verhoogt. In crisistijden bijvoorbeeld gaat alle aandacht naar kostenbeheersing en cashbewaking, zo stelt Hans Verboven in zijn recentste inspiratienota.

Datum: 27 augustus 2020
Auteur: ETION redactie

We zien dagelijks tekenen in de actualiteit die erop wijzen dat we nu aan het begin staan van de transitie naar een CO2-neutrale economie. Vasthouden aan CO2-intensieve productie wordt steeds risicovoller, zo stelt Jolien Noels in de jongste ETION Inspiratienota.

Datum: 25 augustus 2020
Auteur: ETION redactie

Door de coronacrisis werd de pauzeknop van de economie bruusk ingedrukt. Met alle gevolgen van dien. Bedrijven sneuvelen, werkloosheidscijfers stijgen. Maar kan deze crisis ook een kans zijn om onze prioriteiten fundamenteel te herdenken? Op 7 oktober (14.00 uur) staan we bij USCIA stil bij deze vraag met een panel van experts en ondernemers in een intensieve online workshop.

Datum: 21 augustus 2020
Auteur: Geert Janssens

Opinie van Geert Janssens (De Tijd, 21 augustus 2020)
COVID-19 speelt zich af op een speelveld met drie tegenstrijdige doelstellingen die je niet allemaal tegelijk kunt verwezenlijken. Het gaat om keuzes die leiden tot een afruil tussen gezondheid, economie en privacy.

Datum: 20 augustus 2020
Auteur: ETION redactie

Zes op de tien bedrijfsleiders zijn ervan overtuigd dat de coronacrisis de omschakeling naar een circulaire economie zal versnellen. Dat is de opvallendste conclusie uit een onderzoek van ACERTA en ETION.

Datum: 19 augustus 2020
Auteur: Acerta

Het zijn moeilijke tijden, maar moeilijke tijden bieden ook kansen. Kansen die alternatieven bieden voor tijdelijke werkloosheid en collectieve ontslagrondes. Want het hoeft heus niet zo’n vaart te lopen: een mogelijke oplossing is het delen van werknemers.

Datum: 13 augustus 2020
Auteur: Geert Janssens

ETION ondersteunt het systeem van neutrale schuldenbegeleiding MyTrustO. Want MyTrustO doorbreekt het klassieke invorderingssysteem dat duidelijk inefficiënt is gebleken.

Datum: 5 augustus 2020
Auteur: ETION redactie

Kristien Doumen is de laureaat van de ETION-Ondernemersprijs 2020. Zij ontving deze prijs voor haar praktijkproject bij verzekeraar Ageas.

Datum: 22 juli 2020
Auteur: Jo Cobbaut

Leren en innoveren: dat is de rode draad bij Imec. De passie voor vernieuwing boeit elke medewerker, van de CEO tot de poetshulp. “Wij dagen iedereen uit om innovatief te denken in het domein waar je specialist in bent.” Om die reden is psychologische veiligheid ingebed in het DNA. Alleen zo krijg je een lerende organisatie, aldus Stefan Decuyper.

Datum: 14 juli 2020

Zelden werd onze manier van leven en werken zo door elkaar geschud als tijdens het afgelopen kwartaal. De vraag is wat de langetermijneffecten zullen zijn van deze crisis, zoals op onze manier van werken. Wordt dit de definitieve doorbraak van het thuiswerkkantoor?