Kennisbank

Datum: 1 oktober 2018
Auteur: Jo Cobbaut

Orteam maakt gebruik van individuele beroepsopleidingen (IBO) van VDAB. Het systeem van stages werd in het leven geroepen om mensen gemakkelijker op de arbeidsmarkt te krijgen. Drie jaar geleden startte Abbas Husseini uit Afghanistan zo’n stage bij Orteam. Vandaag werkt hij er nog steeds.

Datum: 1 oktober 2018

Wat maakt van Estland zo’n hotspot van ondernemerschap en digitale transformatie? Eind september trokken twintig ondernemers met ETION naar Tallinn om hierop een antwoord te vinden.

Datum: 27 september 2018
Auteur: Jo Cobbaut

De deeleconomie is fundamenteel niet nieuw. Het is een positief verhaal dat geen overregulering behoeft. De schrik voor het nieuwe mag niet tot protectionisme leiden. We moeten eerder leren sneller het nieuwe te omarmen. Aan het woord is Alexander Van Laer, oprichter van FLAVR en Poppy Mobility.

Datum: 26 september 2018

Doordenker van Annelies Boecxstaens (Ondernemen, september 2018)
Het WK heeft geen enkele Belg onberoerd gelaten. Een maand lang leefden we mee met onze Rode Duivels in hun strijd naar overwinning. En dat deden we samen. De finale ging aan onze neus voorbij, maar het mooie voetbal van ons nationaal team zal ons voor altijd bijblijven. Wat waren de ingrediënten van hun succes?

Datum: 24 september 2018

Opinie van Erwin Ollivier (Ondernemen, september 2018)
In het debat van genderdiversiteit heb ik steeds het standpunt ingenomen van genderauthenticiteit. Het discours van gendergelijkheid vertrekt van een bedrijfswereld die openstaat voor vrouwen. We vergeten dat die wereld gebouwd is rond mannen.

Datum: 21 september 2018
Auteur: Geert Janssens

Opinie van Geert Janssens (Trends.be, 20 september 2018)
Tien jaar geleden stond de wereld aan de financiële afgrond. De vraag die vandaag op ieders lippen ligt: zijn er lessen getrokken uit dat debacle? Hoewel het beleid zich sterk maakt dat er allerlei voorzieningen zijn getroffen om een herhaling te voorkomen, mogen we daar niet zonder meer van uitgaan.

Datum: 21 september 2018
Auteur: Hans Diels

Opinie van Hans Diels (Tijd.be, 20 september 2018)
Een politieke logica blijft zoals vanouds de internationale agenda bepalen, en niet een louter economische logica waarin gezocht wordt naar de meest efficiënte manier om globale welvaart te creëren.

Datum: 20 september 2018
Auteur: Partner

Het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding zijn broodnodige initiatieven om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen. Ze stellen u als werkgever echter voor complexe keuzes. Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit geeft Ellen Lammens, juridisch adviseur bij Acerta, u een overzicht.

Datum: 19 september 2018
Auteur: Wim Dubois

In de rubriek ETION’s Finest zetten we een keer per maand een ETION-lid in de kijker. Deze maand is het de beurt aan Gilles Vandervorst, zaakvoerder KAMO en lid van ETION West-Vlaanderen.

Datum: 18 september 2018
Auteur: Geert Janssens

De vierde industriële revolutie zet aloude principes en gewoonten onder druk. Voor onze bedrijven is het zaak om een plan klaar te hebben voor de ‘day after tomorrow’. Dat is geen uitgekiend draaiboek maar eerder een visie op de toekomst die ruimte laat voor experiment.