Kennisbank

Datum: 8 juni 2005
Auteur: Bruno De Borger
Voorliggende beleidsnota situeert het thema van het rekeningrijden in de bredere context van prijsvorming en belastingsstructuur in de transportsector. Download het artikel [PDF, 52 blz., 714 kB]
Datum: 9 mei 2005
Deze nota heeft als doel een denkkader aan te bieden en reflexen te stimuleren die bedrijfsleiders met gezond verstand en zin voor nuance kunnen toepassen bij het uitstippelen en uitvoeren van een overnamebeleid voor hun onderneming. Download het artikel [PDF, 47 blz., 1020 kB]
Datum: 5 mei 2005
Prof. Hylke Vandenbussche, hoogleraar economie aan de KUL Leuven, gaat dieper in op diverse aspecten van de vennootschapsbelasting en dit zowel in Belgisch als in Europees verband. Download hier de volledige nota
Datum: 18 april 2005
In een recent artikel in MIT Sloan Management Review stellen Keith Rollag, Salvatore Parise en Rob Cross over het introductiebeleid van nieuwkomers een aantal misvattingen aan de kaak. Onder de titel 'Getting new hires up to speed quickly' worden een vijftal mythes doorprikt. Download het artikel [PDF, 22 blz., 248 kB]
Datum: 11 maart 2005
Auteur: Jozef Konings
Jozef Konings onderzoekt in deze beleidsnota van vkw Metena of de vraag naar en het aanbod van arbeid verschillend reageren op veranderingen in loonkosten naargelang regio of sector. Hij komt tot de vaststelling dat België een land is met twee snelheden. De analyse geeft aan dat een eenvormige aanpak van de loonproblematiek in België eigenlijk onzinnig is geworden. Download het artikel [PDF, 22 blz., 369 kB]
Datum: 10 februari 2005
Voor de publicatie van deze nota bestaan twee goede redenen. 1) In maart 1985 kwam in de toenmalige Sovjet Unie Michael Gorbatsjov aan de macht. Via zijn politiek van glasnost en perestrojka luidde hij de doodsstrijd in van het communistische wereldrijk. 2) Via het drama van Beslan komt het Rusland van Vladimir Putin in het brandpunt van de internationale belangstelling. Download het artikel [PDF, 38 blz., 226 kB]
Datum: 10 februari 2005
Deze monografie over George W. Bush en het beleid van zijn administratie spitst zich toe op de economische politiek en het buitenlanse beleid. Als opwarmertje gaan we eerst na welke erfenis Bill Clinton aan zijn opvolger naliet. Download het artikel [PDF, 72 blz., 593 kB]
Datum: 9 februari 2005
Een succesvol bedrijf moet op twee sporen kunnen werken. Het moet enerzijds inspelen op veranderende omstandigheden en nieuwe kansen en anderzijds waarde creëren door de gebruikte middelen en processen op de huidige situatie af te stemmen. Download het artikel [PDF, 32 blz., 251 kB]
Datum: 9 februari 2005
Auteur: Mark Eyskens
In dit betoog probeert Mark Eyskens feiten en tendensen op een rij te plaatsen. Hij heeft aangeduid wat onrustwekkend is voor onze welvaartstaat en geformuleerd wat kan ondernomen worden, voorzover in een democratie hierover voldoende consensus bestaat. Download het artikel [PDF, 126 blz., 331 kB]
Datum: 8 februari 2005
Auteur: Jozef Konings
Regelmatig luiden bedrijfsleiders de noodklok over de te hoge arbeidskosten. Niet alleen België maar ook de ons omringende landen kampen met dat probleem. Met de uitbreiding van de Europese Unie is deze bezorgdheid ook doorgedrongen tot in de publieke opinie. In deze nota wordt onderzocht of lastenverlaging een oplossing kan bieden voor dit probleem. Download het artikel [PDF, 32 blz., 237 kB]