Kennisbank

Datum: 10 februari 2005
Deze monografie over George W. Bush en het beleid van zijn administratie spitst zich toe op de economische politiek en het buitenlanse beleid. Als opwarmertje gaan we eerst na welke erfenis Bill Clinton aan zijn opvolger naliet. Download het artikel [PDF, 72 blz., 593 kB]
Datum: 9 februari 2005
Een succesvol bedrijf moet op twee sporen kunnen werken. Het moet enerzijds inspelen op veranderende omstandigheden en nieuwe kansen en anderzijds waarde creëren door de gebruikte middelen en processen op de huidige situatie af te stemmen. Download het artikel [PDF, 32 blz., 251 kB]
Datum: 9 februari 2005
Auteur: Mark Eyskens
In dit betoog probeert Mark Eyskens feiten en tendensen op een rij te plaatsen. Hij heeft aangeduid wat onrustwekkend is voor onze welvaartstaat en geformuleerd wat kan ondernomen worden, voorzover in een democratie hierover voldoende consensus bestaat. Download het artikel [PDF, 126 blz., 331 kB]
Datum: 8 februari 2005
Auteur: Jozef Konings
Regelmatig luiden bedrijfsleiders de noodklok over de te hoge arbeidskosten. Niet alleen België maar ook de ons omringende landen kampen met dat probleem. Met de uitbreiding van de Europese Unie is deze bezorgdheid ook doorgedrongen tot in de publieke opinie. In deze nota wordt onderzocht of lastenverlaging een oplossing kan bieden voor dit probleem. Download het artikel [PDF, 32 blz., 237 kB]
Datum: 8 februari 2005
In dit betoog probeert Mark Eyskens feiten en tendensen op een rij te plaatsen. Hij heeft aangeduid wat onrustwekkend is voor onze welvaartstaat en geformuleerd wat kan ondernomen worden, voorzover in een democratie hierover voldoende consensus bestaat. Download het artikel [PDF, 44 blz., 190 kB]
Datum: 7 februari 2005
Loonkosten spelen een determinerende rol in de internationale competitiviteit van onze open economie en in de werkgelegenheidscreatie. Die internationale competitiviteit lijdt onder de toenmende globalisering en Europese integratie, terwijl werkgelegenheid essentieel is voor het opvangen van een historische vergrijzing. Loonkostenmatiging moet dus een absolute beleidsprioriteit zijn. Download het artikel [PDF, 29 blz., 755 kB]