Kennisbank

Datum: 11 januari 2008
Auteur: Geert Janssens
Geïnspireerd door Al Gore's ‘An unconvenient truth' sloegen Vlaamse en Nederlandse NGO's en welzijnsorganisaties de handen in mekaar en organiseerden op 10 januari in Tilburg een congres over duurzame ontwikkeling en wereldsolidariteit. Er werd bewust veel verder gekeken dan alleen het klimaatvraagstuk. Vanuit een ecologische maar ook sociaaleconomische urgentie werd geijverd voor een trendbreuk die onze economie op een ander spoor moet zetten. Uitgangspunt was de vraag of we ons vandaag niet blind staren op de groei van het bruto nationaal product en daarbij menselijke waarden en persoonlijk geluk uit het oog verliezen.
Datum: 12 december 2007
Halen Osama Bin Laden en Al Qaeda met ruim zes jaar vertraging dan toch hun slag thuis? Er kan immers weinig twijfel over bestaan dat met name de aanslagen van 9/11 in belangrijke mate tot bedoeling hadden het financiële systeem van de wereldeconomie recht in het hart te raken.Deze dolksteek zou, aldus de Al Qaeda-redenering, een grote crisis in het door de Amerikanen georchestreerde kapitalisme veroorzaken en zodoende bijdragen aan de wereldwijde verspreiding van de Islam en de boodschap van Allah.
Datum: 19 november 2007
Auteur: Geert Janssens
Als we tal van onheilvoorspellers mogen geloven dan staan de VS op de rand van het bankroet. Een aantal indicatoren van onder meer het IMF geven inderdaad aan dat de financiële toestand ernstig genoeg is maar ook dat een aantal correctiemechanismen volop aan het werk zijn om het evenwicht te herstellen.  
Datum: 7 november 2007
Het debat rond concurrentiekracht wordt vaak verengd tot een analyse van de relatieve loonkostenniveaus en -ontwikkeling. Mocht concurrentiekracht echter louter worden bepaald door loonkosten, dan zouden heel wat Westerse economieën internationaal al lang van de kaart zijn geveegd.In deze beleidsnota heeft VKW-Metena een ruimer meetinstrument van concurrentiekracht ontwikkeld, de Metena-economic governance and attitude-index (MEGA-index), of indicator m.b.t. goed economisch bestuur. Deze plaatsen we naast de ontwikkeling van de reële effectieve wisselkoers, die verschillen in (loon)kosten- en wisselkoersontwikkeling t.o.v. de handelspartners synthetiseert. Het is de bedoeling na te gaan of we via andere elementen dan prijzen en kosten onze plaats in de internationale handel kunnen waarmaken. Download de nota [PDF, 32 blz., 725kb]
Datum: 19 oktober 2007
Auteur: Geert Janssens
De hoogte van het loonaandeel vandaag is bepalend voor de werkloosheidsgraad van morgen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een empirisch onderzoek van VKW Metena.
Datum: 18 oktober 2007
Auteur: Geert Janssens
Als het voorstel van de sociale partners inzake resultaatsgebonden voordelen niet drastisch wordt bijgestuurd dan zullen een aantal bedrijven flink in hun onderhemd worden gezet. Het bonussysteem zou namelijk ter vervanging komen van de participatiewet van 2001. Daardoor dreigen de jarenlang moeizaam opgebouwde participatiestelsels in bedrijven zoals Colruyt en Aluro binnenkort onderuit gehaald te worden.
Datum: 15 oktober 2007
Auteur: Geert Janssens
Ondernemingsparticipatie behelst een visie op de onderneming waarbij werknemers ‘deelnemen' in de beslissingsprocessen en/of het financiële resultaat van de organisatie. Uitgelegd wordt welke ingrediënten noodzakelijk zijn om de participatiesoep op smaak te brengen. Een overzicht van het overvloedig internationaal empirisch materiaal geeft aan dat participatieve bedrijven beter presteren dan hun tegenhangers. Voor eigen land blijft het echter uitkijken naar een meer flexibele en moderne wettelijke omkadering voor participatie. Download de nota [PDF, 38 blz., 873kb]  
Datum: 12 oktober 2007
Auteur: Geert Janssens
Een werkgever kan jaarlijks een netto bonus van maximaal 2.200 euro aan zijn werknemers uitkeren. Op dat bedrag moet een sociale bijdrage van 33% betaald worden. Het gaat om een collectief systeem en verschilt dus van een individuele bonus die, bijvoorbeeld, naar aanleiding van een evaluatiegesprek kan uitgekeerd worden.
Datum: 21 september 2007
Auteur: Geert Janssens
Eerder deze week raakte bekend hoeveel werknemers bij Opel Antwerpen met brugpensioen kunnen gaan. Ook bij Janssen Pharmaceutica komt na de bekenkmaking van een herstructurering het brugpensioen in het vizier. De uitvoering van het Generatiepact wordt daarmee voor de zoveelste keer op de helling gezet. Dat de maatschappelijke kostprijs van deze manier van werken hoog oploopt, blijkt uit de zeer lage activiteits- en tewerkstellingsgraden bij oudere werknemers in ons land.
Datum: 11 september 2007
Auteur: Caroline Ven
Op het eerste zicht gaat het de Belgische economie voor de wind. We kennen een stevige economische groei, lage inflatie, een begroting in evenwicht en de werkgelegenheid trekt aan. Toch is dit mogelijk maar de stilte voor de storm. Deze beleidsnota legt de onderliggende zwakheden van onze economie bloot. Deze moeten dringend worden aangepakt wil België het hoofd kunnen bieden aan de globalisering en de nakende vergrijzing van de bevolking.   Download de nota [PDF, 36 blz., 767kb]