Kennisbank

Datum: 11 juli 2008
Auteur: Geert Janssens
Er is vaak kritiek op grootverdieners. Soms is die kritiek terecht maar we moeten ook beseffen dat ons progressief belastingssysteem een veel genuanceerder beeld oplevert van de bijdrage die deze groep levert tot de welvaart in onze maatschappij. Zo stellen we vast dat het deciel met de 10% rijkste aangevers instaat voor 45% van de opbrengsten van de personenbelasting. Daarbovenop moeten we durven aanvaarden dat de maatschappelijke bijdrage van grootverdieners zich ook manifesteert via meer economische groei dankzij de innovatieve en creatieve capaciteiten van schaars talent. Download het artikel [PDF, 3 blz., 50kb]
Datum: 10 juli 2008
Auteur: Stijn Decock
Het ziet er steeds meer naar uit dat we afstevenen op een nieuwe oliecrisis. Moeten we het ergste vrezen of zijn er mogelijkheden om een debacle af te wenden? Het voornaamste verschil met de jaren '70 is dat deze crisis niet wordt veroorzaakt door Arabieren die de kraan dichtdraaien. Dus, de oplossing moet ook bij ons worden gezocht. Download het artikel [PDF, 3 blz., 56kb]  
Datum: 3 juli 2008
Auteur: Trends
Volgens de recentste OESO-cijfers zijn in 2007-2008 de Belgische loonkosten per eenheid product 2,7 % sneller gestegen dan in onze drie buurlanden. Op basis van die cijfers berekende denktank VKW Metena dat de loonkostenhandicap voor de Belgische bedrijven met meer dan 3,5 miljard euro toeneemt. Ook in 2005-2006 zijn de Belgische loonkosten meer dan 2 % sneller gestegen dan in Frankrijk, Nederland en Duitsland. "Gemeten sinds 1996, het jaar van de invoering van de wet op de concurrentiekracht, ontspoorden de Belgische loonkosten in vergelijking met de buurlanden al met meer dan 5 %", zegt Geert Janssens van VKW Metena. "Die ontwikkeling kostte de Belgische privésector meer dan 100.000 jobs."
Datum: 5 juni 2008
Auteur: Geert Janssens
Staat arbeidsmigratie een activering van werklozen in de weg? In deze beleidsnota tonen we aan dat het ene het andere niet uitsluit, integendeel. Download de korte nota [PDF, 8 blz., 263kb]
Datum: 30 mei 2008
Auteur: Geert Janssens
Vorige week werden de resultaten van het jaarlijks onderzoek van de Europese federatie voor aandeelhouderschap bij werknemers (EFES) voorgesteld. In 2007 beschikte 80% van de 2.500 grootste Europese bedrijfsgroepen over één of meerdere regelingen inzake aandeelhouderschap voor de eigen werknemers die daardoor 260 miljard euro in portefeuille hadden. Dat komt neer op een gemiddeld bedrag van 20.854 euro per werknemer en gemiddeld 2,35% van het totale maatschappelijk kapitaal van de betreffende bedrijven. Ondertussen is het in eigen land uitkijken naar een nieuwe wind. Met de resultaatsgebonden bonus zijn we weliswaar nog een heel eind verwijderd van werknemersaandeelhouderschap. Maar, is het prille succes van deze nieuwe regeling misschien hoopgevend voor de toekomt? Download het artikel [PDF, 3 blz., 128kb]      
Datum: 27 mei 2008
Auteur: Belga
(BELGA) = "Als gewesten zelf kunnen beslissen hoeveel vennootschapsbelasting ze innen, bovenop een uniform federaal basistarief, zal dat niet leiden tot fiscaal shoppende bedrijven." Dat stellen gedelegeerd bestuurder van Unizo Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Voka Philippe Muyters en algemeen directeur VKW Johan Van Overtveldt. De organisaties vragen de federale regering de vennootschapsbelasting gedeeltelijk te regionaliseren.
Datum: 22 mei 2008
Auteur: Jan Henry
Terwijl de ruwe statistieken aantonen dat de wereld nog genoeg oliereserves heeft om de groeiende oliedorst nog enkele decennia te lessen, stijgt de olieprijs naar recordniveaus. De verklaring voor deze prijsexplosie is daarom eerder boven dan onder de grond te zoeken.  Download het artikel [PDF, 3 blz., 81kb]      
Datum: 22 mei 2008
Auteur: Het Nieuwsblad
Onze huidige maatschappij is een smeltkroes geworden van culturen. Dit zorgt ook voor meer diversiteit op de werkvloer, een actueel thema dat een postzegeluitgifte verdient. In de reeks van zelfklevende bloemenzegeltjes zijn er twee nieuwelingen bijgekomen: de Tagetes Portula en de tulp Orange Favourite.
Datum: 16 mei 2008
Auteur: Geert Janssens
Naast BHV en andere hete communautaire hangijzers heeft de regering Leterme ook nog enkele harde begrotingsnoten te kraken. Nu reeds voorziet de Europese Commissie voor dit jaar een begrotingstekort van 0,4%. Mocht de economische groei verder vertragen dan komt het begrote evenwicht serieus in het gedrang.   Download het artikel [PDF, 1 blz., 39kb]