Kennisbank

Datum: 25 september 2008
Auteur: Jan Henry
De concurrentiekracht van de Europese economie staat al een tijdje onder druk maar in een aantal landen waaronder ook België gaat de afbraak heel snel. We zijn te duur, te star en te weinig productief. Het is grof gezegd, maar de fundamenten onder de Belgische exportprestaties brokkelen af. Hoe lang kunnen we onze gunstige geografische ligging nog als hangmat gebruiken?
Datum: 18 september 2008
Auteur: Stijn Decock
Westerse economieën zullen alles uit de kast moeten halen om hun groeipotentieel op peil te houden. Zeker voor wie volledige tewerkstelling reeds benadert, wordt het steeds moeilijker om zichzelf opnieuw uit te vinden. Gezien onze lage activiteitsgraad heeft België weliswaar een nog iets ruimere groeimarge maar zelfgenoegzaamheid is niet op zijn plaats. Er zijn immers grenzen aan de automatisering en een verarmingsproces kan zich ook snel voltrekken.
Datum: 10 september 2008
België trekt zich economisch op het eerste gezicht goed uit de slag, maar schijn bedriegt: inzake werkgelegenheid zakken we beetje bij beetje weg uit de Europese kopgroep.
Datum: 10 september 2008
Auteur: De Standaard
Vergeleken met de landen die ons omringen, doet België het steeds minder goed. Onze welvaart en ook ons welzijn worden ondergraven door tal van paradoxen. Hoog tijd om in te grijpen, vindt het VKW.
Datum: 10 september 2008
Auteur: De Tijd
(tijd) - De Belgische welvaartsstaat verarmt zienderogen. Dat zegt VKW Metena, een onafhankelijke denktank opgericht in de schoot van de christelijke werkgeversorganisatie VKW. 'Er is politieke moed voor nodig om ons welvaartsmodel weer op de rails te zetten', zegt de algemeen directeur, Johan Van Overtveldt.
Datum: 9 september 2008
Ogenschijnlijk zit ons land nog in een comfortabele welvaarts- en welzijnsstroom maar schijn kan bedriegen. Een analyse die onder het laagje vernis reikt, stuit op een reeks onderliggende paradoxen die verklaren waarom we onderhevig zijn aan een sluipend proces van relatieve verarming. Aangetoond wordt dat de houdbaarheidsdatum van ons welvaartsmodel ruim is verstreken. Download de korte nota [PDF, 8 blz., 309kb] Download de uitgebreide nota [PDF, 30 blz., 648kb]
Datum: 6 september 2008
Auteur: De Standaard
Onze concurrentiepositie is zwakker dan die van de buurlanden. Enkel Frankrijk doet slechter.
Datum: 5 september 2008
Auteur: Geert Janssens
Ons land is niet in staat om haar loonkostenhandicap te compenseren met andere concurrentiekrachtbepalende factoren zoals kwaliteit van bestuur of innovatie. Dat blijkt uit de tweede editie van de MEGA-index (Metena Economic Government and Attitude Index) die VKW Metena samen met prof. dr. Lode Vereeck van het LUC ontwikkelde.
Datum: 28 augustus 2008
Auteur: Jan Henry
Rusland telt weer mee, getuige de interventie in Georgië. Aan de basis van dit herwonnen zelfvertrouwen ligt wellicht ook het nucleaire overwicht op de VS. De koude oorlog lijkt wel terug van weggeweest. De VS willen een deal met Rusland over burgerlijk gebruik van kernenergie opblazen, en de Russen dreigen een punt te zetten achter de samenwerking met de NAVO. Directe aanleiding is de overweldigende militaire interventie van Rusland in Georgië. Maar de relaties zijn ook grondig verziekt door de Russische onvrede over de uitbreidingsplannen van de NAVO naar het oosten, de door het Westen gesteunde onafhankelijkheid van Kosovo, en de Amerikaanse plannen om een raketschild in Polen en Tsjechië te bouwen.
Datum: 7 augustus 2008
KoopkrachtDe wereldeconomie komt stilaan in ademnood. De negatieve invloed van deze crisis op de koopkracht van de modale Belg is bekend, maar wat zijn de gevolgen in een land als Jordanië?Een reis naar het land van Laurence of Arabia confronteerde ons met de feiten.