Kennisbank

Datum: 5 juni 2019
Auteur: Trends

"De tijd dat in de bedrijven een kloof bestond tussen de directie of het management en de rest van het personeel is voorbij. Het soms patriarchale model dat enkel werd doorbroken door het overleg met vakbonden in de ondernemingsraad is verleden tijd. Werknemers worden meer en meer betrokken bij de werking van het bedrijf", aldus Trends van 30 mei 2019 n.a.v. een  gezamenlijke enquête van ETION en hr-dienstenbedrijf ACERTA.

Datum: 4 juni 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Heel wat bedrijven steken pakken energie in het omschrijven van de waarden die de organisatie moeten kenmerken. Herman Vantrappen heeft zijn redenen om daar kritisch tegenaan te kijken en pleit voor een alternatieve aanpak.

Datum: 3 juni 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Sinds kort heeft Marc Van den Broeck de operationele leiding van zijn transportbedrijf Trafuco overgelaten aan Serge De Wolf. Als hoofdaandeelhouder blijft hij wel nog nadrukkelijk aanwezig op het hoofdkwartier in Schelle. “Wat de toekomst betreft, zijn er nog verschillende opties. De continuïteit van het bedrijf is echter mijn absolute prioriteit”, zo zei hij in een interview met Ondernemen.

Datum: 31 mei 2019
Auteur: De Tijd

Opinie van Jochanan Eynikel (De Tijd, 31 mei 2019)
Moet de democratie primeren, of andere waarden? Dat laat ik over aan het maatschappelijk debat. Maak er wel geen strategische of pragmatische aangelegenheid van, want het cordon sanitaire is en blijft een ethische kwestie.

Datum: 30 mei 2019
Auteur: Geert Janssens

Bijna 9 op de 10 werkgevers betrekken hun personeel bij de werking van het bedrijf. De cultuurverandering in de richting van participatief ondernemen wordt bevestigd door een bevraging van ETION en ACERTA. Volgens 82% helpt participatie bij de retentie van het personeel.

Datum: 29 mei 2019

Opinie van Annelies Boecxstaens
We maken een reflectie over leiderschap naar aanleiding van de verkiezingsuitslagen. Vertrouwen is het fundament van goed leiderschap. Een leider vertrouwen, betekent geloven in zijn integriteit en zijn capaciteiten. Hoe kunnen we dit vertrouwen verdienen? En wat als het zoek raakt?

Datum: 29 mei 2019
Auteur: Serge Huyghe

De KVAB publiceerde recent een Standpunt over verantwoordelijk omgaan met digitalisering, waaraan ook ETION businessfilosoof Jochanan Eynikel vanuit de werkgroep verantwoorde digitalisering meewerkte.

Datum: 29 mei 2019

Opinie van Jochanan Eynikel (Ondernemen, mei 2019)
Uit diverse geluksonderzoeken blijkt het belang van sociale relaties voor ons geluk. Maandelijks deelnemen aan sociale activiteiten verhoogt onze kans op geluk met bijna 200%. Bovendien positief voor onze bedrijven: 20% van ons geluk is werkgerelateerd.

Datum: 27 mei 2019
Auteur: Serge Huyghe

In de inspiratiepocket ‘Veerkracht bij ondernemers’ krijgen 10 ondernemers die de moed hebben om te getuigen over moeilijke momenten in hun loopbaan, het woord. Hun verhalen zullen voor velen ongetwijfeld een hart onder de riem zijn.

Datum: 24 mei 2019
Auteur: Serge Huyghe

Herinner jij je nog je laatste jaren op de schoolbanken? Toen het kriebelde om aan het 'echte leven' te beginnen? Wellicht is niemand je destijds komen vertellen dat je ook ondernemer kon worden!? Een kans die jij jongeren van vandaag wél kan bieden.