Kennisbank

Datum: 12 juni 2009
Auteur: Geert Janssens
Eén van de besluiten van de onderzoekscommissie over de problemen in de financiële sector was dat ter beveiliging van de spaargelden de banken zouden kunnen gesplitst worden in enerzijds commerciële instellingen en anderzijds spaarbanken. Voor August Van Put, erevoorzitter van HBK Spaarbank en oud-voorzitter van de Belgische Spaarbankenvereniging, is dit allerminst een verrassing. Van Put is één van de weinigen die met harde bewijzen kan aantonen dat hij de huidige financiële crisis heeft zien aankomen. Reeds in 2004 voorspelde deze oudgediende in zijn visionair boek dat de drang naar groei en rendement de financiële sector regelrecht naar de afgrond zou voeren. Van Put voorspelde in dat verband dat de spaarbanken op een dag terug zouden worden 'heruitgevonden'. Alleen had hij niet gedacht dat het amper vijf jaren zou vragen 'om het gezond verstand terug te laten zegevieren'.
Datum: 11 juni 2009
Auteur: Stijn Decock
Je leest op diverse economische fora dat de Verenigde Staten alleen met het creëren van hoge inflatie (=4-5%) de torenhoge schuldgraad in de economie kunnen verminderen. In die analyses vergeet men vaak dat de kost van hoge inflatie groter is dan de oplossing die ze creëert. Wellicht dat Bernanke en Obama hoge inflatie niet zullen dulden.
Datum: 10 juni 2009
Crea Printing Industries uit Roeselare ontwerpt en bedrukt verpakkingen en point-of-sales-materiaal. “Het zijn toch wel bizarre tijden”, zegt managing director Benedict Cosaert. “Begin vorig jaar leek er nog geen vuiltje aan de lucht. De eerste drie maanden van 2008 waren zelfs de beste in ons bestaan. En amper een jaar later is het hek van de dam: de eerste drie maanden van dit jaar behoren zelfs tot de zwakste uit onze geschiedenis.”
Datum: 10 juni 2009
Auteur: Kris Boschmans
Het is lastig om goede aspecten te vinden aan de crisis, die elke dag nieuwe slachtoffers maakt. Toch zijn er ook winnaars aan de huidige economische malaise. Het milieu bijvoorbeeld, zoals de cijfers rond de CO2-uitstoot suggereren.
Datum: 9 juni 2009
Auteur: Dirk Callens
De economische crisis laat zich al geruime tijd in alle sectoren van onze economie gevoelen. Het was voor de federale regering dan ook noodzakelijk om bijkomende maatregelen te nemen zodat zoveel mogelijke structurele ontslagen in de getroffen sectoren vermeden kunnen worden. Voor arbeiders en bedienden gaat het concreet om drie uitzonderlijke en specifieke crisismaatregelen die toelaten de arbeidsprestaties te verminderen en in deze tijden van crisis zoveel mogelijk ontslagen te vermijden. De regeling voor de arbeiders en bedienden zal ingaan op 1 juli 2009 en van kracht zijn tot 31 december 2009 (nu verlengd tot 30 juni 2010, zie infra). Het federale kernkabinet heeft immers op 15 december 2009, ondanks het verdeelde advies van de Nationale Arbeidsraad, beslist om het systeem van tijdelijke werkloosheid voor bedienden met zes maanden te verlengen tot 30 juni 2010. En dit was niet de enige maatregel die werd genomen. Ook de tijdelijke crisis-arbeidsduurvermindering en het crisistijdskrediet werden met zes maanden verlengd.
Datum: 8 juni 2009
Auteur: Kris Boschmans
De uitslagen van de verkiezingen zijn binnen. Verschillende partijen winnen, terwijl anderen hun wonden likken. De economie leek echter vanaf het begin tot een van de grootste slachtoffers te behoren. In de campagnes is er immers verrassend weinig gerept over de lange termijn problemen van ons land. De crisis is over zijn hoogtepunt heen, zo wordt stilaan hoopvol geopperd. Dit jaar wordt moeilijk, en misschien 2010 ook nog, maar nadien normaliseert de situatie zich opnieuw. Dit was de ondertoon van diverse politieke debatten en er werd zelf expliciet gesteld dat het opnieuw ‘business as usual’ wordt na 2010. Dit is helaas niet het geval. We zetten een aantal ontnuchterende cijfers van het Federaal Planbureau even op rijtje. De conclusies zijn glashelder: de volgende politieke formatie moet drastische keuzes maken om een collectieve verarming en een nieuwe rentesneeuwbal te voorkomen. We stippen drie voorspellingen aan.
Datum: 8 juni 2009
Toplonen en loonverschillen zijn een prominent nieuwsitem geworden. Nu de crisis toeslaat en een collectieve verarming dreigt, neemt de intolerantie tegenover veelverdieners hand over hand toe. Maar hoe groot zijn de loonverschillen in België werkelijk en zijn ze omvangrijker dan bij onze buren? We staan stil bij de wenselijkheid van een gezonde loonspanning en tonen aan dat de heisa over toplonen volledig voorbij gaat aan het veel belangrijker debat over het loonvormingsproces in onze economie. Download de volledige nota [PDF, 8 blz. 374 kB]
Datum: 4 juni 2009
Wouter De Geest, topman van BASF Antwerpen, geeft zijn eigen invulling aan het concept van anticyclisch investeren. “We zullen absoluut niet besparen in de opleiding van onze medewerkers. Integendeel, waar het kan steken we nu zelfs nog een tandje bij.”
Datum: 4 juni 2009
De Nederlandse minister van Financiën Wouter Bos wil een examen voor bankiers. Op die manier wil hij bekomen dat bankiers over voldoende deskundigheid beschikken om goed met geld om te gaan. In een periode dat examenkoorts alom tegenwoordig tekent, valt het te begrijpen dat de gedachten van bewindsvoerders ook in die richting afdwalen. Helaas is het moeilijk in te zien wat een dergelijk ”rijbewijs voor bankiers” (dixit Wouter Bos) gaat bijdragen aan de oplossing van de huidige financiële crisis en, vooral, de voorkoming van toekomstige zware incidenten in de financiële sfeer.
Datum: 4 juni 2009
Auteur: Geert Janssens

De Vlaamse welvaart. Daar is het elke politieke partij om te doen. Met een jobkorting, een afschaffing van de registratierechten of subsidies voor energiezuinige woningen. De denktanks Itinera en VKW Metena analyseerden die thema's waarmee Vlaanderen echt welvaart kan creëren.