Kennisbank

Datum: 7 november 2007
Het debat rond concurrentiekracht wordt vaak verengd tot een analyse van de relatieve loonkostenniveaus en -ontwikkeling. Mocht concurrentiekracht echter louter worden bepaald door loonkosten, dan zouden heel wat Westerse economieën internationaal al lang van de kaart zijn geveegd.In deze beleidsnota heeft VKW-Metena een ruimer meetinstrument van concurrentiekracht ontwikkeld, de Metena-economic governance and attitude-index (MEGA-index), of indicator m.b.t. goed economisch bestuur. Deze plaatsen we naast de ontwikkeling van de reële effectieve wisselkoers, die verschillen in (loon)kosten- en wisselkoersontwikkeling t.o.v. de handelspartners synthetiseert. Het is de bedoeling na te gaan of we via andere elementen dan prijzen en kosten onze plaats in de internationale handel kunnen waarmaken. Download de nota [PDF, 32 blz., 725kb]
Datum: 19 oktober 2007
Auteur: Geert Janssens
De hoogte van het loonaandeel vandaag is bepalend voor de werkloosheidsgraad van morgen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een empirisch onderzoek van VKW Metena.
Datum: 18 oktober 2007
Auteur: Geert Janssens
Als het voorstel van de sociale partners inzake resultaatsgebonden voordelen niet drastisch wordt bijgestuurd dan zullen een aantal bedrijven flink in hun onderhemd worden gezet. Het bonussysteem zou namelijk ter vervanging komen van de participatiewet van 2001. Daardoor dreigen de jarenlang moeizaam opgebouwde participatiestelsels in bedrijven zoals Colruyt en Aluro binnenkort onderuit gehaald te worden.
Datum: 15 oktober 2007
Auteur: Geert Janssens
Ondernemingsparticipatie behelst een visie op de onderneming waarbij werknemers ‘deelnemen' in de beslissingsprocessen en/of het financiële resultaat van de organisatie. Uitgelegd wordt welke ingrediënten noodzakelijk zijn om de participatiesoep op smaak te brengen. Een overzicht van het overvloedig internationaal empirisch materiaal geeft aan dat participatieve bedrijven beter presteren dan hun tegenhangers. Voor eigen land blijft het echter uitkijken naar een meer flexibele en moderne wettelijke omkadering voor participatie. Download de nota [PDF, 38 blz., 873kb]  
Datum: 12 oktober 2007
Auteur: Geert Janssens
Een werkgever kan jaarlijks een netto bonus van maximaal 2.200 euro aan zijn werknemers uitkeren. Op dat bedrag moet een sociale bijdrage van 33% betaald worden. Het gaat om een collectief systeem en verschilt dus van een individuele bonus die, bijvoorbeeld, naar aanleiding van een evaluatiegesprek kan uitgekeerd worden.
Datum: 21 september 2007
Auteur: Geert Janssens
Eerder deze week raakte bekend hoeveel werknemers bij Opel Antwerpen met brugpensioen kunnen gaan. Ook bij Janssen Pharmaceutica komt na de bekenkmaking van een herstructurering het brugpensioen in het vizier. De uitvoering van het Generatiepact wordt daarmee voor de zoveelste keer op de helling gezet. Dat de maatschappelijke kostprijs van deze manier van werken hoog oploopt, blijkt uit de zeer lage activiteits- en tewerkstellingsgraden bij oudere werknemers in ons land.
Datum: 11 september 2007
Auteur: Caroline Ven
Op het eerste zicht gaat het de Belgische economie voor de wind. We kennen een stevige economische groei, lage inflatie, een begroting in evenwicht en de werkgelegenheid trekt aan. Toch is dit mogelijk maar de stilte voor de storm. Deze beleidsnota legt de onderliggende zwakheden van onze economie bloot. Deze moeten dringend worden aangepakt wil België het hoofd kunnen bieden aan de globalisering en de nakende vergrijzing van de bevolking.   Download de nota [PDF, 36 blz., 767kb]
Datum: 3 september 2007
Waarde creëren voor de aandeelhouder? Is dat nog mogelijk in een wereld waar het aandeelhouderschap zelf vluchtig is geworden en vaak kiest voor gewin op korte termijn? Volgens Alfred Rappaport, emeritushoogleraar aan Nortwestern University, zijn dit soort overwegingen flauwe kul. Ignace Van Doorselaere, CEO bij Van de Velde,  toont aan dat korte en lange termijn dicht bij mekaar liggen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Download de nota [PDF, 32 blz., 233kb]  
Datum: 30 augustus 2007
Auteur: Daan Killemaes
Als hoofdeconoom van het weekblad Trends volgt Daan Killemaes de energiesector zeer nauwgezet. In deze beleidsnota ontrafelt hij het mechanisme dat momenteel aanleiding geeft tot een forse stijging van de Belgische energieprijzen. Vooral de industrie is het kind van de rekening. Download de nota [PDF, 44 blz., 733kb]  
Datum: 30 augustus 2007
Auteur: Geert Janssens
Nu de formatiegesprekken op gang komen, is het tijd om de prioriteiten voor de volgende legislatuur op punt te stellen. VKW Metena hield enkele verkiezingsprogramma's tegen het licht en komt tot de conclusie dat de fiscale voorstellen te weinig oog hebben voor de kraptes op de arbeidsmarkt. Naast het structureel verminderen van de loonkosten moeten de werkloosheidsvallen zo snel mogelijk worden uitgeschakeld. Die doelstelling kan bereikt worden door in de personenbelasting een belastingkrediet voor lage arbeidsinkomens in te voeren.