Kennisbank

Datum: 22 juni 2009
Auteur: Kris Boschmans
Berichten in de media alom kondigen het einde aan van de huidige recessie. Desondanks zal het herstel moeizaam zijn en zal het lang duren vooraleer onze economie weer op het niveau zit van begin 2008. Dit is alleszins de mening van onderzoekers van de Boston Consulting Group. Zij relativeren de zogenaamde ‘green shoots,’ tekenen aan de wand die op een toekomstig economisch herstel wijzen. In het tweede deel van hun paper bekijken ze de periode van de Grote Depressie nauwkeurig om te zien welke ondernemingen hier als winnaar uitgekomen zijn en welke als verliezers. Recessies scheiden het kaf namelijk van het koren. Sommige ondernemingen gaan definitief kopje onder, terwijl anderen de fundamenten leggen voor een jarenlange dominantie. We zetten een aantal bevindingen op een rijtje.
Datum: 22 juni 2009
Auteur: Dirk Callens
Geld is voor bedrijven een duur goed geworden. De financiële crisis is hard toegeslagen en maakt het voor bedrijven steeds moeilijker om aan betaalbare kredieten te komen, alle pogingen van de overheid ten spijt (denk maar aan acties via het Participatiefonds, de Participatiemaatschappij Vlaanderen, enz.). Bedrijven betalen voor een bankkrediet al snel 12 procent rente of meer.
Datum: 19 juni 2009
Auteur: Geert Janssens
Een van de hamvragen met betrekking tot het herstel van de economie van de eurozone op langere termijn betreft de mate het toekomstig groeipotentieel al of niet wordt aangetast. Tijdens een recente workshop van het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (Vleva) konden we vernemen hoe de Europese Commissie de situatie op dat vlak inschat.
Datum: 18 juni 2009

Ondernemersplatform VKW wordt brede werkgeversorganisatie

Datum: 18 juni 2009
Auteur: Trends
Het Ondernemersplatform VKW bestaat uit drie entiteiten: Ledenwerking,Synergia (financieel beheer en ondersteunende diensten) en de denktank VKW Metena. Er zijn vijf regionalepoten: Antwerpen/Mechelen, Kempen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Brabant.
Datum: 18 juni 2009

De Nationale Bank verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 3,5 procent krimpt. De bedrijfsinvesteringen zouden dalen met 7,1 procent en tussen eind 2008 en eind 2000 zou het aantal werklozen met 200.000 stijgen. Deze weinig opbeurende cijfers zijn niet alleen het gevolg van de zwakke conjunctuur; ze wijzen ook op structurele problemen.

Datum: 18 juni 2009
Auteur: Jan Henry
Bedrijfsinvesteringen zorgen voor de winst van morgen en de jobs van overmorgen. Maar ook hier is het vuur op een laag pitje gezet. Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst. Of toch wel? We moeten hoe dan ook er goed voor opletten dat onze kapitaalvoorraad in tact blijft want die is belangrijk voor ons toekomstig groeipotentieel.   Download het volledige document [PDF, 3blz, 160 kb]  
Datum: 17 juni 2009
Ecover, producent van ecologische was - en reinigingsmiddelen, staat bekend om zijn consequent duurzaam ondernemerschap. Volgens CEO Michael Bremans is de crisis geen reden om af te wijken van die duurzame strategie. Integendeel.
Datum: 15 juni 2009
Auteur: Kris Boschmans
Overheden over de hele wereld leveren forse inspanningen om het tij van de kelderende economie te keren. Het is dus niet verwonderlijk dat België niet alleen staat met haar zware overheidstekorten en snel oplopende schulden. Toch is de situatie bijna nergens zo zorgwekkend als in België.
Datum: 13 juni 2009

VKW-Metena maakt kanttekeningen bij 'Belgisch egalitarisme'