Kennisbank

Datum: 31 augustus 2009
De Plopsaparken van Studio 100 lokken meer bezoekers. Mede door de crisis, aldus algemeen directeur Hans Bourlon.  De shows van het productiehuis lijden evenmin onder de crisis. Maar als programmaleverancier voelt Studio 100 wel dat de tv-zenders de hand op de knip houden.
Datum: 29 augustus 2009

ANTWERPEN - Het VKW is geen klassieke werkgeversfederatie, genre Voka, die in 'Brussel' de belangen van haar aangesloten leden verdedigt bij de politieke beleidsmakers of in het sociaal overleg met de vakbonden. In het VKW ligt de nadruk op inhoudelijk studiewerk en op de informele netwerking tussen de leden-ondernemers. Daarbij gaat veel aandacht naar de psychologische en ethische aspecten van het ondernemen.

Datum: 27 augustus 2009
Auteur: Kris Boschmans
De wereldeconomie krabbelt voorzichtig overeind. Eén uitzondering lijkt Centraal- en Oost-Europa te zijn, waar de groeivooruitzichten nog altijd ondermaats blijven. Het stijgend aantal faillissementen, ontslagen en wanbetalingen heeft ook zijn consequenties voor de banksector in dit gebied. Een nieuwe ronde afschrijvingen is geenszins uitgesloten en is ook voor ons land niet onbelangrijk gezien België zich stevig ingekocht heeft in Oost-Europese banken. Hoe zwaar weegt Oost-Europa voor financiële instellingen in het westen?
Datum: 27 augustus 2009
Auteur: Jan Henry
De VS is de grootste schuldenaar van de wereld, en België is een van de schuldeisers op deze aardbol. Dat is bekend, maar de waardeschommelingen op deze posities worden vaak onderschat, hoewel op die manier soms miljarden aan vermogen van eigenaar veranderen.
Datum: 25 augustus 2009
Auteur: Kris Boschmans
De laatste weken domineert het goede economische nieuws. Hoewel de komende kwartalen zwaar zullen zijn en economische crisis pijn heeft gedaan, lijkt een catastrofe finaal afgewend. Dit geldt alleszins voor de bevolking van het rijke westen. Voor veel van de armsten ter wereld is dit anders. Het is niet verwonderlijk dat de voorzitter van de Wereldbank recent drie Afrikaanse landen heeft bezocht om internationale gelddonoren tot vrijgevigheid aan te zetten. Volgens het IMF zijn Afrika- en armere landen in het algemeen- zwaarder getroffen door de mondiale crisis dan vooraf verwacht.
Datum: 20 augustus 2009
Ja, de consument is prijsbewuster geworden, maar voor het overige merkt de Belgische kledingketen JBC weinig of niets van de barre economische tijden. Volgens gedelegeerd bestuurder Bart Claes kan JBC zelfs garen spinnen bij deze crisis.
Datum: 20 augustus 2009
Auteur: Stijn Decock
België gaat opnieuw in sneltempo naar een overheidsschuld van meer dan 100% van het bbp. Ook in de VS is een 3-cijferige overheidsschuld waarschijnlijk. In Japan, dat nu op een overheidsschuld van 180% zit, komt de kaap van de 200% stilaan in zicht. Hoe problematisch zijn overheidsschulden en op welke manier kunnen ze de economie ontwrichten?  
Datum: 19 augustus 2009
Auteur: Geert Janssens
Afgelopen dagen gingen de beurzen wereldwijd op en neer als een jojo. Na de korte euforie van eind vorige week begonnen beleggers weer te twijfelen aan zichzelf. Is het beursherstel van de afgelopen maanden niet te veel vooruitgelopen op de reële economie, zo vragen velen zich af? Die economie krabbelt immers wereldwijd overeind maar is nog altijd heel afhankelijk van staatsteun en dat creëert onzekerheid omtrent de robuustheid van het herstel op langere termijn.
Datum: 17 augustus 2009
Auteur: Kris Boschmans
Zowel Duitsland als Frankrijk tekenen een voorzichtige tweedekwartaalgroei op. Voor de hele eurozone is de economische achteruitgang vrijwel stopgezet. Hiermee presteert de eurozone slechter dan groeilanden als China Brazilië of India, maar totaal onverwacht beter dan de VS, die met een negatief groeicijfer van slechts 0.3% al een forse kentering ingezet hebben. De wereld lijkt de crisis aldus van zich af te schudden en sneller dan algemeen aangenomen. De vraag is of de werkgelegenheid even snel zal volgen.
Datum: 12 augustus 2009
Auteur: Dirk Callens
De financiële crisis, en daaraan gekoppeld de economische crisis, zorgt voor een opvallende toename van wanbetalingen. Tal van bedrijven komen niet in moeilijkheden door een daling van de vraag naar hun producten of diensten, maar wel door het feit dat velen moeten wachten op de betaling van hun uitgeschreven facturen, als ze überhaupt wel betaald worden.