Kennisbank

Datum: 5 november 2008
Auteur: Luc Sels
In de VKW Metena septembernota werden vijf paradoxen blootgelegd die  ons welvaartsmodel ondermijnen. Twee daarvan, de productiviteits- en de arbeidsmarktparadox, zijn nauw verbonden met de vergrijzing van de bevolking. Beide vinden hun voornaamste oorzaak in een onderbenutting van menselijk kapitaal. Een groot aandeel van de bevolking op arbeidsleeftijd is namelijk inactief. De grootste inactieve groep vinden we precies in de leeftijdscategorie van 50 tot 64 jaar. Deze groep staat in voor meer dan 43% van het totaal aantal inactieven op arbeidsleeftijd. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 219 kB]
Datum: 30 oktober 2008
Auteur: Jan Henry
Het westerse kapitalisme is tegen een boom geknald, maar de airbag heeft het leven van de inzittenden gered. Dit airbagkapitalisme creëert op termijn het meeste welvaart.
Datum: 24 oktober 2008
De afgelopen weken werden we om de oren geslagen met desastreuze berichten. Uiteraard ging veel aandacht naar de financiële crisis maar meer en meer wordt gezocht naar sporen van het vervolgverhaal voor de reële economie. Een record aantal faillissementen in september en dalende arbeidsmarktbarometers doen vermoeden dat brede lagen van het economisch weefsel reeds werden besmet door het monetaire virus dat zich de afgelopen weken en maanden over de ganse wereld heeft verspreid. Inmiddels is het R-woord (recessie) niet meer uit de media weg te denken. Na de VS en de EU gaan ook de groeilanden voor de bijl. Ook het dalend consumentenvertrouwen belooft niet veel goeds. Toch zijn er ook enkele lichtpunten. Ons inziens zijn het meer dan strohalmen om zich aan vast te klampen.
Datum: 9 oktober 2008
Auteur: Stijn Decock
  Het grote publiek kwam pas de laatste weken, door de problemen bij Fortis en Dexia, te weten dat er een grote crisis in de banksector woedt. De schuldvraag wordt nu gesteld. Dat er in sommige gevallen grote individuele fouten zijn gemaakt, is duidelijk. Maar die fouten zijn niet de echte oorzaak van de crisis. Het is vooral de mix van heel wat factoren, vaak niet slecht bedoeld, die de situatie zo explosief gemaakt heeft. Een overzicht vanuit het perspectief van een macro-econoom.
Datum: 9 oktober 2008
De Russische energieschuur zit behoorlijk vol. Het kan dan ook geen verbazing wekken dat het land zich de voorbije jaren ontpopte tot een belangrijke uitvoerder van olie en gas, niet in het minst in de richting van West-Europa. Beschikt het nieuwe Rusland van tsaar Vladimir Putin inderdaad over een energiewapen? En zal het land dat wapen ook effectief gebruiken, meer bepaald tegenover de Europese Unie?
Datum: 3 oktober 2008
Auteur: Kris Boschmans
Het gebruik van biobrandstoffen zit in de lift. Ze worden beschouwd als een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief voor dure energie. Toch weerklinkt er steeds meer kritiek op energie uit biomassa. Er is niet alleen het desastreus effect op de prijzen van voedsel maar er rijzen ook steeds meer vragen omtrent de milieuvriendelijkheid. Ook met de kostprijs van bio-energie zit het minder goed dan aanvankelijk gedacht.
Datum: 25 september 2008
Auteur: Jan Henry
De concurrentiekracht van de Europese economie staat al een tijdje onder druk maar in een aantal landen waaronder ook België gaat de afbraak heel snel. We zijn te duur, te star en te weinig productief. Het is grof gezegd, maar de fundamenten onder de Belgische exportprestaties brokkelen af. Hoe lang kunnen we onze gunstige geografische ligging nog als hangmat gebruiken?
Datum: 18 september 2008
Auteur: Stijn Decock
Westerse economieën zullen alles uit de kast moeten halen om hun groeipotentieel op peil te houden. Zeker voor wie volledige tewerkstelling reeds benadert, wordt het steeds moeilijker om zichzelf opnieuw uit te vinden. Gezien onze lage activiteitsgraad heeft België weliswaar een nog iets ruimere groeimarge maar zelfgenoegzaamheid is niet op zijn plaats. Er zijn immers grenzen aan de automatisering en een verarmingsproces kan zich ook snel voltrekken.
Datum: 10 september 2008
België trekt zich economisch op het eerste gezicht goed uit de slag, maar schijn bedriegt: inzake werkgelegenheid zakken we beetje bij beetje weg uit de Europese kopgroep.
Datum: 10 september 2008
Auteur: De Standaard
Vergeleken met de landen die ons omringen, doet België het steeds minder goed. Onze welvaart en ook ons welzijn worden ondergraven door tal van paradoxen. Hoog tijd om in te grijpen, vindt het VKW.