Kennisbank

Datum: 16 oktober 2009
Onze federale regering staat voor een immens zware uitdaging. Volgens de Hoge Raad van Financiën dreigt het overheidstekort op te lopen tot 25 miljard euro, ofwel 7.5 procent van het BBP bij ongewijzigd beleid. Gemengde gevoelens overheersen bij de evaluatie van de begroting en beleidsverklaring van Van Rompuy. Aan de ene kant is de begroting meer dan een lege doos, zoals her en der gevreesd werd, vooral na diverse verklaringen uit PS-hoek. Bovendien is het niet evident om forse besparingen door te voeren tijdens de zwaarste naoorlogse recessie. Aangezien het merendeel van de budgettaire ontsporing structureel is en dus niets te maken heeft met de economische crisis, ruimt de huidige regering in zekere zin de puinhoop op van een budgettaire ontsporing van het laatste decennium.
Datum: 15 oktober 2009
“Als het in de bouw goed gaat, gaat het overal goed”, zo stelde vicepremier Guy Vanhengel in de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen. Bij het Limburgse bouw- en projectontwikkelingsbedrijf Gijbels Group gaan de zaken nog behoorlijk goed. Maar gedelegeerd bestuurder Mathi Gijbels vreest dat de moeilijkste maanden er nu pas aankomen.
Datum: 15 oktober 2009

Johan Van Overtveldt is niet onder de indruk van de beleidsverklaring van premier Herman Van Rompuy (CD&V). 'De kans om de crisis aan te wenden om lang uitgestelde structurele hervormingen nu door te voeren, is vrijwel compleet gemist.'

Datum: 15 oktober 2009
Auteur: Geert Janssens
Aanstaande zondag mogen de Antwerpenaren zich in een referendum uitspreken over een al of niet gunstig advies van stedenbouwkundige vergunning voor de Oosterweelverbinding via het zogenaamde BAM tracé met het Lange Wapperviaduct. Betwijfeld mag worden of de gemiddelde kiezer ondanks alle heisa voldoende geïnformeerd is om op deze vraag enig zinnig antwoord te formuleren, laat staan een onderbouwde keuze te moeten maken tussen een simpel ja of nee. Wat er ook uit de bus komt, de hele BAM-saga is een voorbeeld van hoe het niet moet.
Datum: 13 oktober 2009
Auteur: Kris Boschmans
Temidden van allerhande mogelijke besparingsmaatregelen en vooral nieuwe inkomsten, zit er toch nog blijkbaar voldoende rek op de begroting voor een aantal nieuwe maatregelen. De opmerkelijkste daarvan is het nieuwe banenplan voor jongeren dat ongeveer 300 miljoen euro kost. Hier kunnen, met een understatement, vraagtekens bij gesteld worden.
Datum: 9 oktober 2009

Vier Belgische topeconomen over de economie als wetenschap, de oorzaken van de crisis en het economisch beleid

Datum: 8 oktober 2009
Auteur: Kris Boschmans
Elk half jaar enquêteert marktonderzoeksinstituut GfK naar het vertrouwen van de bevolking in diverse beroepsgroepen. De laatste peiling vond plaats op tussen 5 en 13 september bij meer dan 1000 Belgen, waarbij zorg wordt gedragen dat de steekproef representatief is voor de hele bevolking. Verschillende media hebben melding gemaakt van het toegenomen wantrouwen tegenover zowel politici als bankiers. Een andere beroepsgroep echter laat echter bij elke opeenvolgende enquête steeds meer pluimen: de CEO of bedrijfsleider.
Datum: 7 oktober 2009
Auteur: Dirk Callens
Teneinde de drempel tot het ondernemerschap te verlagen heeft de federale ministerraad besloten tot de invoering van een nieuwe bedrijfsvennootschap op maat van jonge starters. Het gaat om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor starters, ook wel starters-BVBA (S-bvba) genaamd. Op het eerste zicht heeft deze vennootschapsvorm veel weg van de Britse Limited.
Datum: 5 oktober 2009
Volgens Alex Joos, managing director van de grafische diensverlener Group Joos, is de crisis een ideaal moment om moeilijke maar noodzakelijke beslissingen te nemen. Hij vreest wel dat na de eerste signalen die op een herstel van de economie wijzen de zelfgenoegzaamheid snel zal terugkeren.
Datum: 5 oktober 2009
Auteur: Nathalie Hoes
China heeft dit jaar alle zeilen bijgezet. Het gigantische stimuluspakket van de overheid compenseerde voor de gekelderde vraag vanuit het Westen. China is een economie in volle groei en met een verbazingwekkende veerkracht. Maar wat met de turbulente maatschappelijke ontwikkelingen? Arme plattelandsbewoners kiezen massaal voor het harde arbeidersleven in de steden. De inkomenskloof en de gebrekkige sociale zekerheid verstoren het sociale evenwicht. Het stijgende aantal gewelddadige massa-incidenten doet vermoeden dat er heel wat meer aan de hand is dan dalende exportcijfers. Heeft de snelle economische groei tot een sociaal deficit geleid? Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 823 kB]