Kennisbank

Datum: 20 januari 2009
Auteur: Dirk Callens
De regering heeft in een Koninklijk Besluit van 8 oktober 2008 een aantal mechanismen uit het wetboek van vennootschappen versoepeld. Deze wijzigingen zijn ingevoerd om te voldoen aan de Europese richtlijn 2006/68/EG, maar komen, gezien de economische crisis, op een welgekomen moment. Deze regels kunnen door vennootschappen immers worden toegepast omwille van bedrijfseconomische of fiscale overwegingen en zijn in staat om de efficiëntie en competitiviteit van vennootschappen te verhogen. Volgende aanpassingen zijn doorgevoerd en hebben betrekking op de naamloze vennootschap (NV) als op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en gaan in vanaf 1 januari 2009.
Datum: 20 januari 2009
Auteur: Dirk Callens
Het Participatiefonds is een openbare kredietverstrekker die de toegang tot bankkrediet kan versoepelen. Deze kredieten zijn beschikbaar voor zelfstandigen, kleine ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen en starters, inclusief werkzoekenden die een eigen zaak willen opstarten. Jaarlijks worden er ongeveer 2500 ondernemers geholpen bij de start, groei of overname van hun bedrijf. Naast kredietverstrekking is het KeFiK (Kenniscentrum voor financiering van KMO) gehuisvest binnen het Participatiefonds en deelt de organisatie knowhow met andere organisaties.
Datum: 16 januari 2009
Auteur: Kris Boschmans
De recessie wordt meestal uitgelegd als een puur financieel probleem. De ineenstorting van de Amerikaanse hypotheekmarkt heeft, via de financiële wereld, de economieën van Duitsland tot China aan het wankelen gebracht, zo luidt het verhaal. De vervijfvoudiging van de olieprijzen die voorafging aan de recessie wordt hierbij typisch uit het oog verloren. Onterecht zo blijkt...
Datum: 9 januari 2009
Auteur: Geert Janssens
Er zit terug muziek in de obligatiemarkten, althans in het hoogwaardige segment. De daling van de koersen heeft de rendementen de hoogte in gejaagd. De keerzijde is dat wie zelf een emissie heeft gepland, rekening moet houden met hoge risicopremies. Opvallend daarbij het verschil in spreads tussen het zeer kredietwaardige en het minder kredietwaardige segment. Risico heeft terug een prijs gekregen.
Datum: 9 januari 2009
Auteur: Jan Henry
U heeft in geen 20 jaar voor zo lage prijzen bestaande bedrijven kunnen opkopen als vandaag. Maar haast u langzaam om een eventuele slag te slaan. Die lage prijzen kunnen jarenlang de markt beheersen.
Datum: 7 januari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Sinds de start van het nieuwe jaar kent de Bel20 een forse opleving. Op vijf januari tekende de Belgische beurs een stijging op voor de vierde dag op rij, waardoor de psychologische kaap van 2.000 punten werd gerond (hoewel de koers ondertussen weer onder deze grens is gezakt). Voormalige verliezers als Nyrstar en KBC hoorden bij de grote winnaars. Ook in andere geïndustrialiseerde landen herpakten de beurzen zich opmerkelijk sterk. Zo boekte de Nikkei-index op in Tokio voor de zevende handelsdag op rij winst. Is dit het begin van een duurzaam herstel van de beurzen?
Datum: 6 januari 2009
Auteur: Geert Janssens
Het zijn hoogdagen voor de middenstand en de distributie. De solden lopen goed. Maar ook op de financiële markten blijft de uitverkoop doorgaan. Dat uit zich onder meer in het bedrag dat inmiddels door de kredietcrisis in rook is opgegaan en de kaap van 3.000 miljard dollar heeft geslecht. Maar, zijn dat echte verliezen of gaat het om puur boekhoudkundige afschrijvingen? Hoeveel is reëel en wat zit daar dan achter? Een bedrag van 3.000 miljard dollar staat gelijk aan 12 miljoen huizen van 250.000 dollar. Dat kan tellen.
Datum: 29 december 2008
Auteur: Pierre Breyne
De financiële crisis in Amerika heeft de hele wereld meegesleurd, en leidde tot een algemene economische terugval. Het zal zeker een jaar tot twee jaar duren, en we zullen het erg lastig krijgen.Het zal voor iedereen vechten zijn om te overleven.Dat weten we ondertussen wel.
Datum: 23 december 2008
Auteur: Stijn Decock
Een eeuwigheid geleden (=zes maanden), toen er van een recessie in de groeilanden of emerging markets nog geen sprake was, werd er in de financiële sector hard gediscussieerd of Afrika na Azië en Zuid-Amerika het nieuwe grote groeiverhaal zou worden. Ik behoorde tot de sceptici in het debat. Recent bezocht ik Mozambique en Oeganda. Ziehier mijn bevindingen ten aanzien van hun groeivooruitzichten in deze moeilijke tijden. Download het artikel [PDF, 2 blz., 52 kb]  
Datum: 19 december 2008
Auteur: Geert Janssens
Hoe blijf je liquide tijdens een kredietcrisis waar iedereen op zijn geld blijft zitten? Geen overbodige vraag als je weet dat 25% van de Trends Top 30.000 bedrijven zich vorig jaar reeds in de gevarenzone bevond. Ondertussen worden facturen later betaald en denkt iedereen eraan om hetzelfde te doen. Maar dat is uiteraard geen oplossing. Misschien brengen de volgende 10 tips u wat bij? Vaak krijgt men tijdens een recessie de kans om dingen op punt te stellen. Veel succes !