Zet afgewezen sollicitant niet zomaar aan de kant

Auteur: 
De Standaard

De zoektocht naar werk kan zeer frustrerend zijn. Zeker als er veel kandidaten zijn voor een beperkt aantal functies. Zoals onlangs bleek bij leraars: volgens cijfers van de VDAB zoeken gemiddeld meer dan 7.000 leerkrachten op het einde van elke maand naar een job, terwijl er gemiddeld maar iets meer dan 500 vacatures zijn (DS 22 april).

Het is extra moeilijk als je sollicitatiepogingen onbeantwoord blijven, wat nog te vaak gebeurt. Een gemotiveerde afwijzing kan de sollicitant nochtans verder helpen. Was de concurrentie te sterk? Verwachtte hij te veel, of te weinig? Moet hij zich bijscholen?

Serieus nemen

Werkzoekenden en werkgevers kunnen elkaar maar beter serieus nemen, ook als het niet tot een overeenkomst komt. Kandidaat-werknemers hebben belang bij feedback, bedrijven hebben belang bij een positief imago – kandidaten een antwoord sturen is ook betrokkenheid tonen voor potentiële klanten.

De grens tussen belanghebbenden en organisaties is zeer poreus geworden. Het internet brengt bedrijven en hun omgeving dichter bij elkaar. Consumenten, maar ook sollicitanten kunnen online gedetailleerde informatie terugvinden over bedrijven. Officiële, zoals jaarrekeningen, maar ook informele, via consumentenblogs, vergelijkingssites of de pers. Die toenemende transparantie is een van de redenen waarom bedrijven zich steeds meer engageren met hun stakeholders, waarvan sollicitanten dus deel uitmaken.

Bedrijven die niet-geselecteerde kandidaturen systematisch onbeantwoord laten, verwaarlozen een relevante groep en dreigen in de eigen voet te schieten. De interesse bij een volgende vacature kan beduidend lager liggen, wat de kwaliteit van de aanwervingspool niet ten goede komt.

Feedback

Ook in geval van een mismatch hebben sollicitanten baat bij eerlijke feedback. Maar we moeten realistisch blijven. Kleine kmo’s hebben niet altijd de administratieve slagkracht om elke (zwakke) kandidatuur individueel op te volgen. Bedrijven moeten dat zoveel mogelijk doen, maar er is ook zoiets als de individuele verantwoordelijkheid van de sollicitant.

Laat u coachen in het solliciteren, zeker als reacties uitblijven. Informeer u goed over het bedrijf waarvoor u solliciteert, respecteer de minimumvereisten, bel de contactpersoon onder de vacature voor meer informatie. Dat verhoogt de slaagkansen. Het kan u teleurstelling besparen en misschien al de feedback geven die u per post niet altijd meer krijgt. Maar bovenal: geef niet op.