Werkloosheidsvallen: de dringendste prioriteit

Nu de formatiegesprekken op gang komen, is het tijd om de prioriteiten voor de volgende legislatuur op punt te stellen. VKW Metena hield enkele verkiezingsprogramma's tegen het licht en komt tot de conclusie dat de fiscale voorstellen te weinig oog hebben voor de kraptes op de arbeidsmarkt. Naast het structureel verminderen van de loonkosten moeten de werkloosheidsvallen zo snel mogelijk worden uitgeschakeld. Die doelstelling kan bereikt worden door in de personenbelasting een belastingkrediet voor lage arbeidsinkomens in te voeren.

(30/08/2007)
Nu de formatiegesprekken op gang komen, is het tijd om de prioriteiten voor de volgende legislatuur op punt te stellen. VKW Metena hield enkele verkiezingsprogramma's tegen het licht en komt tot de conclusie dat de fiscale voorstellen te weinig oog hebben voor de kraptes op de arbeidsmarkt. Naast het structureel verminderen van de loonkosten moeten de werkloosheidsvallen zo snel mogelijk worden uitgeschakeld. Die doelstelling kan bereikt worden door in de personenbelasting een belastingkrediet voor lage arbeidsinkomens in te voeren.

Download de nota [PDF, 33 blz., 33kb]