Werkgevers: petitiecampagne

Elf werkgeversorganisaties steunen een imago-offensief door (en voor) ondernemers.

Wat? Nationale mediacampagne, met advertenties in kranten en weekbladen en een online petitieactie.

Wie? Het initiatief wordt onderschreven door een breed front van federale en regionale werkgeversorganisaties, ook uit de non-profit, onder leiding van het VBO. Voorts gaat het om Unizo, Agrofront, UCM, Voka, UWE, Beci, Unisoc, AAV, VKW en VKW Limburg.

Waarom? Om te protesteren tegen het gebrek aan respect voor de ondernemers, in de publieke opinie en bij de politieke beleidsmakers en vakbondsleiders. 'Het is ongepast dat ondernemers steeds weer als zondebok worden aangewezen. Elk ontslag, elke inkrimping is ook voor een ondernemer een persoonlijke nederlaag', aldus VBO-voorzitter Thomas Leysen.

Boodschap? De elf werkgeversorganisaties willen burgers, vakbonden en overheid doen inzien 'dat de ondernemers niet het probleem zijn, maar een deel van de oplossing.' Daarom vragen ze 'ruimte om te kunnen ondernemen'.

De ondernemers vragen maatregelen 'om de concurrentiepositie van onze bedrijven te versterken'. Concreet gaat het om het wegwerken van de loonkostenhandicap, een volgehouden activering van werklozen en van 55-plussers en de invoering van een eenheidsstatuut (met een identiek ontslagrecht) voor arbeiders en bedienden.

Aanhang? De oproep van de ondernemers moet een tegengewicht vormen voor het straatprotest dat de vakbonden vandaag organiseren.

Daarom zullen de ondernemersadvertenties vandaag ook in de kranten verschijnen. Op de website www.laatonsondernemen.be hadden tot gisteravond al 19.950 sympathisanten de petitie ondertekend. 

(jir)

© Corelio