Werkgelegenheid: België zakt weg uit Europese kopgroep

België trekt zich economisch op het eerste gezicht goed uit de slag, maar schijn bedriegt: inzake werkgelegenheid zakken we beetje bij beetje weg uit de Europese kopgroep.Dat stellen twee onderzoekers van Metena, de denktank van het Verbond van Kristelijke Werkgevers (VKW). Op alle parameters, van productiviteit over arbeidsmarkt en begroting tot marktaandeel, verliezen we terrein, waarschuwen de onderzoekers Geert Janssens en Johan Van Overtveldt.

België ondergaat een "sluipend proces van verarming", stelt de studie naar het Belgisch welvaartsmodel. Zo zijn we inzake productiviteit tussen 1980 en 2006 van de 8ste naar de 12de plaats gezakt in de ranglijst van 20 vergelijkbare rijke landen en zelfs van plaats 7 naar plaats 15 op de Human Development Index.

"We blijven achter ten opzichte van een nieuwe kopgroep rijke landen", aldus de onderzoekers.

Janssens en Van Overtveldt noemen de arbeidsmarkt zelfs "surrealistisch". Dat is de conclusie als je vaststelt dat bedrijfsleiders vruchteloos zoeken naar 50.000 vacatures, terwijl 2,3 miljoen Belgen op actieve leeftijd (15 tot 64 jaar) niet werken.

"België behoort door krom beleid tot het kleine groepje landen dat de tewerkstelling van zowel ouderen als jongeren hypothekeert", aldus VKW Matena.

Brugpensioen achterhaald

De onderzoekers noemen het brugpensioen "volkomen achterhaald" en stellen dat het werkloosheidssysteem "een rem vormt op het vinden van nieuwe jobs".

Op de exportmarkten krimpt ons marktaandeel, volgens Metena het gevolg van een "immense loonkostenhandicap die niet goed te maken is met flexibiliteit, innovatie of kwaliteit van bestuur".

Ook de overheid blijft volgens Metena zwaar in gebreke. Zij heeft jaarlijks 1 tot 1,5 miljard euro minder geïnvesteerd dan het gemiddelde in de eurozone.

(LVDK)

© 2008 De Persgroep Publishing