Werken met vluchtelingen

Sinds 2015 wordt België geconfronteerd met een verhoogde instroom van vluchtelingen. Een groot deel komt uit oorlogsgebieden zoals Syrië, Irak en Afghanistan. De toestroom van deze vluchtelingen raakt onze samenleving op vele terreinen: de economie, de gezondheidszorg, het onderwijs, maar ook de arbeidsmarkt.

De verschillende beleidsniveaus in ons land hebben zich daarom tot doel gesteld om deze nieuwkomers zo snel en grondig mogelijk te integreren in het maatschappelijke weefsel door volop in te zetten op arbeidsmarktparticipatie.

Feniks

ETION heeft zich vanaf het begin van de vluchtelingencrisis sterk geëngageerd om een bijdrage te leveren aan deze doelstelling. Zo was ETION in 2016 titularis van het Feniks-project waarvoor het een subsidie van 50.000 euro verwierf van de Stad Antwerpen. Met dit project beoogde ETION een positieve bijdrage te leveren aan het wegwerken van drempels van operationele, culturele en emotionele aard opdat meer Antwerpse werkgevers werkervarings-, stage-, opleidingsplaatsen en jobs zouden openstellen voor de vluchtelingen in de regio.

“Werkgevers nog te vaak geconfronteerd met versnipperde informatie over de administratieve vereisten bij de aanwerving van vluchtelingen.”

Ondanks allerlei inspanningen vond tot nu toe slechts een beperkt aantal vluchtelingen de weg naar onze arbeidsmarkt. Uiteraard spelen hinderpalen zoals taal, cultuur, opleiding, competenties, mentaal welzijn etc., bij de nieuwkomers een belangrijke rol. Maar ook aan werkgeverszijde zijn er de nodige obstakels. Zo worden werkgevers nog te vaak geconfronteerd met versnipperde informatie over de administratieve vereisten bij de aanwerving van vluchtelingen. Bovendien ondervinden zij weinig ondersteuning bij de eigenlijke integratie van deze doelgroep in hun operationele activiteiten en bedrijfscultuur.

Fedasil

ETION zal zich in het kader van dit nieuwe project in opdracht van Fedasil inzetten om deze obstakels stelselmatig weg te werken. Hiervoor zullen we onze leden zo volledig informeren over alle relevante aspecten van deze problematiek.

Ook zullen we in al onze regio’s infosessies organiseren waarbij we zullen focussen op zowel de obstakels als de opportuniteiten. Naast verschillende experts zullen we vooral werkgevers met ervaring in de aanwerving van vluchtelingen aan het woord laten. De sessies op 6 juni (Mechelen) en 11 juni (Kasterlee) zijn reeds volzet, maar in het najaar volgen nog infosessies in andere regio’s.