We zijn er bijna …

Vorige week schreef de Europese Centrale Bank (ECB) geschiedenis. Het was inderdaad nooit eerder in de weliswaar nog vrij prille geschiedenis van de eerbiedwaardige Dame uit Frankfurt voorgekomen dat de basisrentevoet in één klap met 75 basispunten naar beneden gehaald werd. De ECB bracht haar beleidsrente, die voor het geheel van de rentevoeten op korte termijn richtinggevend is, alzo op enkele weken tijd terug van 4,25% naar 2,50%.

De nooit eerder geziene snelheid waarmede de ECB recent ingreep, bewijst twee dingen. Ten eerste, dat ook de topmensen van de ECB nu echt wel beseffen dat het menens is. De financiële crisis en de recessie nemen dermate dreigende vormen aan dat het alle hens aan dek is om te pogen het tij te keren. Dat geldt voor de VS en de UK, voor China en Japan, maar zeker ook voor euroland. Ten tweede, de ECB was, zoals dat dan heet, sedert juli/augustus zwaar "behind the curve". Alhoewel alle ernstige economische modellen sedert augustus een substantiële afname van de inflatie in het vooruitzicht begonnen te stellen, deed de ECB alsof haar neus bloedde.

Anders uitgedrukt: de rentedalingen welke de ECB de voorbije weken doorzette, had ze minstens twee maanden eerder moeten inzetten. Dan zou ze niet zo spectaculair hebben moeten tewerk gaan zoals nu (wat, terecht, de indruk wekt dat men de pedalen kwijt was). Meer nog, dan zou de ECB haar basisrentevoet nu op 2%, of zelfs nog iets lager, kunnen zetten. En daar hoort die rente ook thuis. De inflatie binnen euroland zit nu nog iets boven de 2% met een uitgesproken neiging tot verdere daling. Het woord deflatie rolt weer over méér mensen hun lippen dan goed is voor het al zo toegetakelde financieel-economische bestel.

In de huidige economische en financiële omstandigheden, en gegeven de zich ontwikkelende tendensen inzake inflatie, zorgt een alerte en verantwoord handelende centrale bank voor +/- een nulrente in reële termen (nominale rente min inflatie). De ECB is daar nu bijna aan toe, als ze tenminste snel een bijkomende neerwaartse punctie doorvoert.