“We moeten het algemeen bedrijfsbelang opnieuw uitvinden”

Auteur: 
Serge Huyghe

young_generation_OKHoe komt het dat de oudere generaties een onderscheidend gedrag waarnemen bij de zogenaamde Y-generatie en kunnen we er iets aan doen? Ethicus Noël Selis zocht een antwoord tijdens een activiteit van VKW West-Vlaanderen.

Opvoeding

“Het heeft niks te maken met communicatie. Wel met een botsing van normen. Deze jongere generatie huldigt een cultuur van zelfontplooiing en zelfbeschikking. Ze eigenen zich het recht toe al hun ideeën en gevoelens ongebreideld na te streven. Hun moraal is duidelijk een privézaak.”

Dit is volgens Noël Selis, docent aan de hogeschool KATHO, voor een groot stuk te wijten aan ons Westers opvoedingsmodel. Oudere generaties kregen te maken met een statisch opvoedingssysteem, waarin iedereen zich in schikt.

Momenteel wordt een flexibel systeem gehanteerd, dat wordt aangepast aan ieder kind. Het kind wordt  “te veel” centraal gesteld. Hierdoor wordt bij deze generatie het persoonlijk aanvoelen de norm om te bepalen wat goed is. Terwijl oudere generaties zich beroepen op “objectieve waarden” buiten het individu en er dus een plichtenethiek op nahouden.

Werkvloer

Deze situatie zorgt voor spanning op de werkvloer. Emotionaliteit, subjectief gevoel en genot nemen plaats tegenover plichten, ethiek en het objectief doel van het bedrijf. En dit zorgt voor onbegrip en frustratie bij beide partijen.

Noël Selis reikt in dat verband ook een aantal tips aan. In het bedrijfsleven moeten de individuele keuzes beperkt worden. De bedrijfsleiding moet samen met de medewerkers opnieuw het algemeen bedrijfsbelang heruitvinden.

Grenzen stellen

Hij breekt ook een lans om grenzen te stellen aan de personeelsgerichtheid in bedrijven. “We moeten de jongeren inderdaad weerbaar maken. Maar het is verkeerd om dit te doen door hun persoonlijkheid nog verder op te pompen. De Y-generatie leeft met een overtrokken verwachting van het leven. Er wordt hen zelden gewezen op potentiële ontgoochelingen of het feit dat hun dromen niet realiseerbaar zijn. Dit leidt onvermijdelijk tot een frontale botsing op het ogenblik dat ze het bedrijfsleven binnenstappen”.