Waarom stakeholderengagement?

Stel dat een kind aan honderd bedrijfsleiders zou vragen wat een bedrijf precies doet. Wat zou dat opleveren? Wellicht heel uiteenlopende antwoorden. Want een bedrijf doet veel. Het voorziet mensen van voeding, gebruiksproducten, diensten, advies,... Het verwerkt, verkoopt, werft aan, ontslaat, innoveert, fusioneert,… Het maakt mensen nieuwsgierig, boos, tevreden, verrast, opstandig of verrukt. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het doen en laten van een bedrijf heeft niet alleen een invloed op het bedrijf zelf. Het staat op vele manieren in verbinding met een gemeenschap waarin diverse belangen en verwachtingen leven. Stakeholderengagement gaat over het integreren van die belangen in ondernemerschap en organisatieontwikkeling.

Stakeholders

In de komende beleidsnota van VKW Metena die volgende week verschijnt, gaan we uitgebreid in op deze materie. Wat zijn stakeholders, hoe verhouden ze zich tot uw organisatie en waarom zou u er zich als bedrijfsverantwoordelijke mee inlaten?

We stellen vast dat stakeholderengagement vandaag niet langer gebeurt in de marge van bedrijfsvoering, maar dat het een volwaardig onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie. Onderzoek toont aan dat dit ook nodig is. Zoals een samenleving niet zonder een bloeiende economie kan, zo kan de economie niet zonder een gezonde samenleving. Gelukkig bevat de nota een uitgebreid hoofdstuk over hoe u een dergelijk strategisch stakeholderproces kan vormgeven.