Waarom geen reddingsoperatie voor het milieu zoals voor de banken?!

Auteur: 
Jo Cobbaut

De Belgische residentiële verwarming stoot een flink aandeel van al onze CO2 uit. Hoe ziet Patrick O de toekomst voor een bedrijf dat verwarmingsketels maakt?

Dat de menselijke activiteit leidt tot CO2-verrijking en dat die de aarde opwarmt, staat ook voor Patrick O vast. Hij is algemeen directeur van Viessmann Belgium, een belangrijke verdeler van producten in de verwarmingsbranche. Alle menselijke activiteit afbouwen, kan niet de bedoeling zijn. Dus zal het duurzamer moeten, zo stelt Patrick O.

Hij ziet ook dat na de verschillende VN-klimaatconferenties, de KYOTO-akkoorden en het Akkoord van Parijs werd vastgelegd dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 1,5 of toch maximum 2 graden Celsius. Maar door het uittreden van de Amerikanen en de uitstoot van China ziet hij ook een spreidstand tussen wat haalbaar is en wat we echt gaan doen.


Ruwweg één derde van de Belgische CO2-vervuiling is afkomstig van de industrie, één derde van wegtransport. Maar de derde grote vervuiler is de residentiële verwarming?

Patrick O: “In onze Belgische steden staan nog steeds liefst twee miljoen — dat is de helft — verouderde stookketels. Een groot deel ervan staat in de stad. Berekeningen wijzen uit dat je vrij snel twee miljoen ton CO2 minder zou uitstoten in ons land als je die zou vervangen door condensatieketels met een haalbare en betaalbare technologie. We zouden dus ook daarvoor een lage-emissiezone kunnen maken, desnoods gefaseerd naar 2030.”

“We zouden ook een lage-emissiezone kunnen maken voor verouderde verwarmingsketels, desnoods gefaseerd naar 2030.”

ETION: Of we vervangen ze door warmtepompen?
Patrick O: “Het is vandaag niet mogelijk al die oudere ketels te vervangen door warmtepompen. Daar zijn twee redenen voor. Vooreerst is de stroomprijs vandaag maar een kleine fractie van de prijs die men thuis betaalt, wegens elementen als btw en belastingen. Aardgas zit op een vijfde van de elektriciteitsprijs. Als we ons probleem met warmtepompen willen oplossen, dan moeten we de stroomprijs defiscaliseren en het gas en stookolie iets meer belasten met C02-bijdragen. Verder moeten we onze gebouwen sneller isoleren. Ons land loopt daar achter. Het dakendecreet heeft een positieve bijdrage gebracht. We kunnen dus niet verwachten dat we in ons land alles gaan oplossen met elektrische auto’s. Al moeten we dat uiteraard wel gaan doen! De lage-emissiezones voor vervuilende auto’s zoals in Gent en Antwerpen, zijn ook een goed initiatief. Toch gebeurt er nog te weinig.”

ETION: Wat moet er gebeuren?
Patrick O: “Eigenlijk zouden we een gelijkaardig initiatief moeten nemen als in 2008. Toen zijn miljarden euro’s geïnvesteerd om banken overeind te houden en het financieel model te vrijwaren. Zouden we niet een gelijkaardig initiatief nemen om het milieu te redden? Ik wil niet fatalistisch klinken, maar het gaat in de verkeerde richting en er gebeurt heel weinig. Er bestaat niet een alleenzaligmakende en gratis oplossing. We moeten het probleem pragmatisch aanpakken.”

Tags: