Waarom aandacht voor spiritueel bewust leiderschap?

Auteur: 
Serge Huyghe

Bouckaert LukTerwijl ‘ethiek en bedrijfsleven’ al sinds de jaren ’70 in zwang is, merken we pas vanaf 2000 een maatschappelijke vraag naar de band tussen spiritualiteit en leiderschap. Waarom? Volgens Prof. Dr. Em. Luc Bouckaert is de verklaring relatief eenvoudig.

Zoektocht

“Het is opvallend dat we sinds 2000 serieuze economische crisismomenten noteerden. En het was niet enkel de markt die faalde, maar ook de overheid en zelfs de befaamde bedrijfsethiek liet het afweten. Er ontstond duidelijk een vertrouwenscrisis in onze leiders en de instituties. Daarom is er maatschappelijk een zoektocht begonnen naar leiderschap dat houvast biedt”, aldus Luc Bouckaert (SPES Academie).

“De maatschappelijke belangstelling kwam er omdat spiritualiteit gezien wordt als een innerlijke zoektocht naar zingeving en als draagvlak voor ons ethisch handelen. Zo ontstond de vraag naar bezielend leiderschap of spiritueel bewust leiderschap. De spiritueel bewuste leider stelt, in zijn streven naar het in de praktijk brengen van de missie en visie van het bedrijf, de groep centraal. Het delen, ontwikkelen ervan gebeurt gezamenlijk. ‘Wij’ primeert hier.”

Zingeving

“Spiritualiteit staat voor een persoonlijke doorleefde zoektocht naar zingeving. De bronnen hiervoor zijn veelvuldig en mogen niet te eng gezien worden. Dit kan de religie zijn, maar tevens bevrijdingsbewegingen, kunst, professionele spiritualiteit… Het feit dat daarbij heel wat oude inspiratiebronnen opduiken (Taoïsme, Boeddhisme, Griekse filosofie) is ook eigen aan de tijd. Oude inspiratiebronnen krijgen vooral aandacht in tijden van crisis.”

Interesse?

Lees de het artikel Spiritualiteit heeft een taalprobleem.