Waardendilemma's: stappen naar een verantwoord besluit

Auteur: 
Rik De Wulf

De nieuwe beleidsnota van VKW Metena focust op het dagelijkse spanningsveld van conflicterende belangen waarin bedrijfsleiders keuzes moeten maken. Daarbij kunnen waarden de weg wijzen. Tenzij ze natuurlijk zelf met elkaar in botsing komen. Dan ontstaan dilemma's. Deze beleidsnota geeft aan welke stappen dan kunnen worden genomen.

Praktijkvoorbeelden

Aan de hand van een aantal reële praktijkvoorbeelden wordt de voorgestelde aanpak beschreven. Dit ethisch besluitvormingsmodel helpt beleids- of werkteams via dialoog tot een onderbouwde beslissing te komen. Rik De Wulf, business ethics manager VKW Metena, leidt de lezer stapvoets door een waardendilemma:

  1. Formuleer de morele vraag.
  2. Wie zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
  3. Welke verschillende handelingsmogelijkheden zijn er?
  4. Welke belangen worden positief of negatief geraakt door elk van de handelingsalternatieven?
  5. Welke waarden en normen zijn in het geding?
  6. Afweging en conclusie
  7. Doen we het ook?

Bekijk hier de ppt op slideshare.

Bekijk de uitleg van Rik De Wulf over waardendilemma's op YouTube.

Download Beleidsnota nr. 62, ‘Waardendilemma's. Stappen naar een verantwoord besluit’, februari 2013. [PDF, 8 blz, 686 kB]