Waarden, what's in it for me?

Leveren waarden iets op? Leiden ze op korte of lange termijn tot 'winst'? In de ethische literatuur wordt deze vraag met enig ongemak onthaald. Ethiek en waarden moeten nagestreefd worden omwille van de ethiek en niet als instrument om minder verheven doelen te bereiken, zoals reputatie of financiële opbrengst.

Winst

Van zodra ethiek een middel wordt in plaats van een doel, is ze afhankelijk van dat doel. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat ethisch en verantwoord handelen verdwijnt van zodra het geen winst meer oplevert. Een wankele basis dus.

Hume

De Schotse filosoof David Hume (1711-1776) leerde ons echter dat er een belangrijk onderscheid is tussen het normatieve (‘wat zou moeten’) en het descriptieve (‘wat is’). Hume bedoelde vooral dat uit de feitelijke werkelijkheid geen ethische normen kunnen worden afgeleid. Maar alvorens die morele discussie te voeren, dienen we de werkelijkheid wel te kennen.

Daarom onderzochten Rik De Wulf en Geert Janssens in hun recente beleidsnota de feitelijke realiteit over winst en waarden. Namelijk: zijn er correlaties tussen waardengericht ondernemen en het bedrijfsresultaat? Zo ja, wat zijn de verklarende factoren en wat betekent dit voor het hedendaagse begrip van bedrijfsvoering?

Waardengericht ondernemen

Het belang van waarden in een ondernemerscontext behoort tot de kernactiviteit van VKW Metena. Onderzoek en diverse VKW-publicaties besteedden al aandacht aan het hoe en waarom van waardengericht ondernemen. Snuister eens door het archief onder de rubriek 'Ethisch en Bezielend Ondernemen' en laat u inspireren door diverse visieteksten en onderzoeken.