Voor een bedrijvig Vlaanderen

Hoewel Vlaanderen de ambitie heeft om uit te groeien tot een Europese topregio, staan een te lage werkgelegenheidsgraad en een gebrek aan innovatie die positie in de weg. Om daaraan te verhelpen, werd door de Vlaamse regering recent een vernieuwd industrieel beleid in de steigers gezet. De daarin opgenomen aanzetten zijn verdienstelijk maar soms niet concreet genoeg. Bovendien, gaan ze te weinig uit van een evaluatie van het bestaand instrumentarium. VKW Metena licht deze kritieken toe aan de hand van de resultaten van een VKW bevraging bij 250 bedrijfsleiders.

Download hier de volledige nota [PDF, 8 blz., 681 kB]