VKW waarschuwt voor toenemende overheidsgreep op de economie

Auteur: 
Serge Huyghe

Volgens VKW-voorzitter Herman Van de Velde neemt de overheid onder druk van de publieke opinie maatregelen en voert regelgeving door die niet bevorderlijk is voor het ondernemen. Versterkt door de financiële crisis is de geloofwaardigheid van bedrijven en ondernemers in het algemeen zeer laag gevallen.

 “Men is te veel van oordeel dat bedrijven succesvol zijn ten koste van de bredere gemeenschap. Het bedrijfsleven wordt te vaak aanzien als de oorzaak van verscheidene sociale, economische en ecologische problemen”, stelt voorzitter Van de Velde op de Startontmoeting voor de bestuursleden van het Ondernemersplatform VKW in Lochristi.

Fiscale en sociale fraude

Hij breekt een lans voor een positiever imago ten aanzien van het bedrijfsleven. De denktank VKW metena plant dit najaar in die context origineel onderzoekswerk over het herstel van het vertrouwen in het bedrijfsleven. Het probleem van de fiscale en sociale fraude wordt daarbij niet uit de weg gegaan. Maar ook de complexiteit van de (fiscale) regelgeving en het Mattheus-effect dat ermee gepaard gaat, zullen we in kaart brengen.

VKW wil als waardegerichte ondernemersorganisatie het debat aangaan om het vertrouwen in onze economie en de bedrijven te herstellen. “Beleidsmakers in ons land staan voor een belangrijke uitdaging. Willen zij ons land succesvol door de internationale financiële storm loodsen,dan zullen moeilijke hervormingen noodzakelijk zijn”, aldus Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder van VKW.

Steentje bijdragen

“De markten zullen overtuigd moeten worden dat de overheidsschuld structureel wordt teruggedrongen en dat een nieuwe schuldenspiraal ten gevolge van de vergrijzingskosten kan worden vermeden. Wij willen als ondernemersorganisatie ons steentje bijdragen om dit debat te voeden. De klemtoon moet zowel liggen op noodzakelijke besparingen als op het bevorderen van de economische groei. Maatregelen die ondernemen en werken aantrekkelijker maken, moeten de kern uitmaken van het volgend federaal regeerakkoord”, aldus Ven.

"Overregulering is een sluipend gif dat mede door de media wordt aangemoedigd. Overal in de wereld, dus ook in België, gaan er regelmatig dingen verkeerd of komen er bepaalde uitspattingen naar boven. In de gemediatiseerde wereld worden deze uitspattingen uitvergroot”, aldus Van de Velde. “Het gevolg is een lawine aan voorschriften waar de burger noch de onderneming beter van wordt. Het Belgisch Staatsblad telde in 1989 21.634 pagina’s, vandaag bijna 90.000. De Staat moeit zich met alles, overregulering is troef.”

Overheidsuitgaven

Een andere illustratie van dat euvel is de toename van het aandeel van de overheidsuitgaven in het BBP van 12% in 1913, naar 28% in 1960, 44% in 1990 en 48% vandaag. Dit stijgend aandeel van de overheid heeft zeker iets te maken met de vergrijzing, waardoor er meer pensioenen en gezondheidszorg nodig zijn. Maar er is ook een veel grotere greep van de Staat op de economie.