Kennisbank

Datum: 18 juni 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Met Connect21 gaf Ageas haar nieuw strategisch plan vorm. De volgende drie jaar willen ze een stap verder gaan dan het puur economische aspect en ook hun belangrijke maatschappelijke rol in de verf zetten. Daarmee past het bedrijf zich helemaal in in de betekeniseconomie, aldus Frank Vandenborre in aanloop naar het ETION Forum (16/09).

Datum: 17 juni 2019
Auteur: Partner

Elk jaar volgt VDAB schoolverlaters in hun zoektocht naar werk. De resultaten van dat onderzoek worden gebundeld in het schoolverlatersrapport. We geven je hier alvast de belangrijkste tendensen mee.

Datum: 14 juni 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Accent Jobs bouwde reeds aan actieve arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. Vanuit deze expertise groeide in 2016 het idee om derdelanders aan arbeid te helpen. Het project werd JOBROAD gedoopt en zette ondertussen ruim 500 vluchtelingen aan het werk. Ondernemen sprak met projectmanager Joachim Commeene.

Datum: 12 juni 2019
Auteur: Jo Cobbaut

De nieuwe wet rond subsidies voor gascentrales en het zogenaamde capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) zouden in werking moeten treden in 2021. William Timmermans, partner Real Estate & Regulatory bij ALTIUS, ziet nog heel wat obstructies.

Datum: 11 juni 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Om waarde te creëren moet de financiële afdeling sneller dan vandaag weg evolueren van het transactionele werk. Er is nood aan een profiel dat data verwerkt, naar de toekomst kijkt en daarover goed communiceert. Professor Filip Roodhooft is niet zeker dat dat de CFO zal zijn.

Datum: 7 juni 2019
Auteur: De Tijd

Opinie van Geert Janssens en Hans Verboven (De Tijd, 7 juni 2019)
Onze politici proberen momenteel een federale regering op de been te brengen die straks 10 miljard euro zoekt terwijl er wellicht ook nog allerlei communautaire hordes moeten worden genomen. Hoewel vergelijkingen tussen bedrijfsleven en politiek snel mank lopen, kunnen onze beleidsmensen toch iets leren van de wijze waarop complexe bedrijven interne solidariteit op een duurzame wijze organiseren.

Datum: 6 juni 2019
Auteur: Partner

Arbeidskrapte is een realiteit voor 72% van de ondernemingen. Steeds vaker worden vacatures niet ingevuld. De jobsdeal, die allerlei sociale, economische en fiscale initiatieven omvat, zou een positieve stimulans moeten geven aan de tewerkstelling in België.

Datum: 5 juni 2019
Auteur: Geert Janssens

De wijze waarop de Britten hun eigen economie en reputatie schade toebrengen, tart alle verbeelding. Tijdens onze belevingsreis naar Londen maakten we kennis met het buikgevoel van de Britten dat mee aan de basis lag van de verrassende uitslag van het referendum.

Datum: 5 juni 2019
Auteur: Trends

"De tijd dat in de bedrijven een kloof bestond tussen de directie of het management en de rest van het personeel is voorbij. Het soms patriarchale model dat enkel werd doorbroken door het overleg met vakbonden in de ondernemingsraad is verleden tijd. Werknemers worden meer en meer betrokken bij de werking van het bedrijf", aldus Trends van 30 mei 2019 n.a.v. een  gezamenlijke enquête van ETION en hr-dienstenbedrijf ACERTA.

Datum: 4 juni 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Heel wat bedrijven steken pakken energie in het omschrijven van de waarden die de organisatie moeten kenmerken. Herman Vantrappen heeft zijn redenen om daar kritisch tegenaan te kijken en pleit voor een alternatieve aanpak.