Kennisbank

Datum: 5 december 2019
Auteur: Serge Huyghe

Opinie van Serge Huyghe
De nieuwe PISA-resultaten voor ons onderwijs zijn duidelijk: de geteste vaardigheden liggen lager dan drie jaar geleden. Opnieuw vliegen de opinies en oplossingen in het rond. Maar zo eenvoudig is het allemaal niet. In werkelijkheid hebben we het raden naar de concrete redenen achter de daling. Er is geen eenvoudig of eenduidig antwoord voor handen. Fundamenteel onderzoek dringt zich op.

Datum: 4 december 2019
Auteur: Partner

De winstpremie werd op 1 januari 2018 in het leven geroepen als nieuwe bonusoptie naast de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus, de klassieke bonus en de warrants. In de eerste negen maanden van 2019 keerden dubbel zoveel bedrijven een winstpremie uit als vorig jaar. Toch gaat het maar om 8 op de 1000 bedrijven.

Datum: 3 december 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Leiders kunnen op heel wat manieren tot zelfkennis en zelfinzicht komen. Dat kan door het leren uit gemaakte fouten, over het invullen van vragenlijsten, tot het leren in laboratoria. Maar het best gebeurt dat binnen je eigen organisatie, weet Steven Poelmans, hoogleraar Neurowetenschappen en Strategisch Leiderschap.

Datum: 27 november 2019
Auteur: Jo Cobbaut

De korte keten beperkt het aantal schakels tussen producent en consument, zodat het voedsel rechtstreeks van op het veld op het bord terechtkomt. Heel wat initiatieven doken de voorbije jaren op, maar het marktaandeel blijft voorlopig stabiel.

Datum: 22 november 2019

In de rubriek ETION’s Finest zetten we een keer per maand een ETION-lid in de kijker. Deze maand is het de beurt aan Thomas Van Eeckhout, CEO van EASI en lid van ETION Brabant-Brussel.

Datum: 21 november 2019
Auteur: Partner

Vroeg of laat krijgt elke organisatie de sociale inspectie over de vloer. Wat houdt zo’n inspectie juist in? En wat als er onregelmatigheden worden vastgesteld? Acerta geeft je alvast enkele tips zodat je vol vertrouwen het bezoek van de inspecteur kan tegemoetzien.

Datum: 20 november 2019
Auteur: Jo Cobbaut

ING is aan een stevige transformatie bezig en stelt ook het bestaande leiderschap in vraag. Christophe Vanden Eede ziet een geheel nieuwe vorm van zelfkennis en zelfinzicht tot stand komen, die verder gaat dan enkel de leiders.

Datum: 19 november 2019
Auteur: Geert Janssens

Hoe krijg je als werkgever impact op de werkgelegenheidsontwikkeling in je eigen onderneming? In deze inspiratienota bepleiten Geert Janssens en Chris Wuytens een aanpak waarbij de relevante invloedfactoren in kaart worden gebracht. En waarbij men vervolgens een strategie bedenkt die de eigen invloedsfeer groter maakt.

Datum: 14 november 2019
Auteur: Partner

Zijn webinars de ultieme manier om veel mensen in korte tijd iets bij te brengen? Of is Vlaanderen nog niet helemaal klaar voor deze digitale leervorm? VDAB trekt volop de kaart van webinars en zet de voordelen voor je op een rij.

Datum: 12 november 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Familiezorg O-Vl. zet het welbevinden van cliënt en medewerker bovenaan de agenda. De resultaten van de recente welzijnsenquête tonen aan dat die aanpak de voorbije jaren aardig gelukt is. Toch is algemeen directeur Mieke Ruys niet blind voor de te verbeteren punten.