Kennisbank

Datum: 7 april 2006
Deze paper is het eerste deel van een tweeluik naar het lentecongres van het VKW toe. Het sociaal overleg in België wordt hier onder de loep genomen. In de volgende nota trachten we via de analyse van enkele buitenlandse voorbeelden tot algemene besluiten en beleidsaanbevelingen te komen.
Datum: 7 april 2006
Deze paper is het tweede deel van een tweeluik naar het lentecongres van het VKW toe. De buitenlandse verkenningen spitsen zich finaal toe op vier landen, nl. Ierland, Duitsland, Zweden en Denemarken.
Datum: 14 februari 2006
Auteur: Filip Abraham
Het thema van de uitbreiding van de EU zorgt regelmatig voor verhitte discussies. Vaak ontbreekt het echter aan ernstige analyse en onderbouwde argumentatie. Met deze beleidsnota vult Filip Abraham deze leemte perfect in. Aangegeven wordt welke integratiemechanismen te verkiezen zijn. Download de nota [PDF, 28blz., 274kb]
Datum: 25 november 2005
De notionele intrestaftrek wordt wellicht de meest verdienstelijke ingreep van Paars op economisch vlak. Chris Vandermeersche, tax partner bij VGD Belastingsconsulenten, legt haarfijn uit hoe deze maatregel in mekaar zit en of u er gebruik zult kunnen van maken. Cijfermatige voorbeelden illustreren hoe dit alles in zijn werk gaat. Download de nota [PDF, 28 blz., 234kb]  
Datum: 10 oktober 2005
Johan Van Overtveldt en Geert Janssens doorprikken het hip-hip-hoera sfeertje dat de afgelopen jaren in ons land is ontstaan. De gelijkenis met de leegheid daarvan zoals die in de roman ‘Brave New World’ van Aldous Huxley wordt beschreven, is zeer treffend. Toegepast op de Belgische sociaal-economische situatie, stellen de auteurs vast dat ons land zwak presteert en dat er zich in het zog van die leegheid een sluipend proces van verval heeft ingezet.   Download de nota [PDF, 100 blz., 3.460 kB]
Datum: 13 september 2005
Auteur: Geert Janssens
Waals minister van mobiliteit Michel Daerden lanceerde vorige week een plan om vanaf 1 januari 2006 een wegenvignet van 25 euro in te voeren op Waalse snelwegen en grote gewestwegen. Indien de andere deelregio’s niet zouden meedoen met het systeem dan zouden Vlamingen en Brusselaars binnenkort moeten betalen indien ze ´de grens´ naar Wallonië oversteken. Inmiddels werd Daerden teruggefloten wat de eenzijdige invoering betreft. De idee om met de gewesten onderling afspraken te maken voor het invoeren van een vignet op Belgisch niveau blijft bestaan. Op zich kan VKW Metena zich terugvinden in een beleid dat de het wegverkeer duurder maakt. Eerder dit jaar brak Prof. Bruno De Borger in een beleidsnota van VKW Metena een lans voor rekeningrijden op onze autostrades alsook het invoeren van een kilometerheffing voor het vrachtverkeer zodoende ook buitenlandse trafiek zou bijdragen tot het betalen van de schade en de kosten die het op ons wegennet aanricht (Beleidsnota nr. 9, zie ook op onze website). Een wegenvignet is niet de beste maar toch alvast een eerste stap in die richting.
Datum: 7 september 2005
Auteur: Luk Bouckaert
‘We hebben nood aan bezielde ondernemers’, zo stelt Luk Bouckaert in deze monografie. Bouckaert overloopt de gevaren die opduiken wanneer be­drijfsethiek herleid wordt tot het invoeren van een aan­tal opportunistische managementtechnieken. Hij illustreert het geheel met enkele treffende voorbeelden. Download de nota [PDF, 58 blz., 337kb]
Datum: 21 juni 2005
De kosten van de vergrijzing bezorgen onze beleidsmakers hoe langer hoe meer grijze haren. Afgelopen week berekende de Studiecommissie voor de Vergrijzing ons voor dat deze kosten naar boven moeten worden herzien. Dat gebeurt al voor het derde jaar op rij waardoor de ingeschatte omvang in evenveel tijd bijna verdubbelt. Hoe zou dat toch komen, kan men zich afvragen? Wat is de kans dat er in de toekomst nog opwaartse herzieningen moeten volgen? In een verhelderende nota legt VKW Metena haarfijn uit wat er schort aan de veronderstellingen van het Planbureau en de Vergrijzingscommissie die maken dat de kosten serieus worden onderschat. Download de nota [PDF, 21 blz., 172 kB]
Datum: 8 juni 2005
Auteur: Bruno De Borger
Voorliggende beleidsnota situeert het thema van het rekeningrijden in de bredere context van prijsvorming en belastingsstructuur in de transportsector. Download het artikel [PDF, 52 blz., 714 kB]
Datum: 9 mei 2005
Deze nota heeft als doel een denkkader aan te bieden en reflexen te stimuleren die bedrijfsleiders met gezond verstand en zin voor nuance kunnen toepassen bij het uitstippelen en uitvoeren van een overnamebeleid voor hun onderneming. Download het artikel [PDF, 47 blz., 1020 kB]