Kennisbank

Datum: 4 februari 2009
Auteur: Sven Sterckx
Prijsstijgingen leiden over het algemeen tot een dalende vraag. De aandelenmarkt vormt een markante uitzondering op deze economische basisregel. Stijgende aandelenkoersen lokken in veel gevallen extra geïnteresseerden, waardoor de koersen nog verder de hoogte in gestuwd worden. Omgekeerd trekken veel investeerders geld terug van een aandeel dat een koersdaling optekent, waardoor deze koers verder inzakt. Dit hebben we de laatste tijd op massale schaal meegemaakt. Op lange termijn, evenwel, bestaan er een aantal waarderingstechnieken om na te gaan of aandelen goedkoop, dan wel duur geprijsd zijn. Sven Sterckx, fondsbeheerder bij Dierickx, Leys & Cie, geeft aan waarom, vanuit een langetermijnperspectief bekeken, aandelen momenteel aantrekkelijk zijn.
Datum: 4 februari 2009

Ook in eigen land sneuvelen de banen bij bosjes. De begroting zal daar rekening mee moeten houden. Toch staan lang niet alle indicatoren op storm, vinden ze bij de denktank VKW-Metena.

Datum: 3 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Ondernemingen in de niet-financiële sector hoeven normaliter niet te rekenen op ondersteuning van de staat. De harde realiteit van onze vrije markt houdt immers in dat, indien een onderneming onherstelbare fouten maakt en een wanbeleid voert, deze failliet gaat. Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat talrijke banken, in binnen- en buitenland, dergelijke onherstelbare fouten hebben gemaakt door de jarenlange verwaarlozing van alle risico’s rond herverpakte hypotheekleningen. Nochtans ontvangen zij wel hulp van de overheid. Toen deze risico’s opbrachten, werden aandeelhouders beloond met forse dividenden en bestuurders met riante premies. De banksector, niet in het minst in België, stond hier geheel terecht bekend voor, met de ontslagpremies van topmanagers als meest mediagenieke voorbeeld. Nu het tij gekeerd is en de genomen risico’s tot gigantische verliezen leiden, staat de overheid en dus de belastingsbetaler klaar om dit op zich te nemen.
Datum: 2 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) publiceert driemaandelijks wereldwijde groeivooruitzichten. Om vast te stellen hoe hard de financiële crisis wel niet toegeslagen heeft voor de reële economie volstaat het om de meest recente groeiprognoses te vergelijken met de vooruitzichten van nauwelijks een jaar geleden. Terwijl 2009 vorig jaar nog een robuuste groei van de wereldeconomie beloofde van 4,4 procent, is dit percentage teruggevallen tot een miezerig half procent. Deze terugval in verwachtingen is ongezien sinds de Tweede Wereldoorlog. Nooit zijn de verwachtingen zo sterk bekoeld op een dermate korte periode en dit ondanks alle budgettaire en monetaire inspanningen die momenteel geleverd worden en nog op tafel liggen.
Datum: 20 januari 2009
Auteur: Dirk Callens
De regering heeft in een Koninklijk Besluit van 8 oktober 2008 een aantal mechanismen uit het wetboek van vennootschappen versoepeld. Deze wijzigingen zijn ingevoerd om te voldoen aan de Europese richtlijn 2006/68/EG, maar komen, gezien de economische crisis, op een welgekomen moment. Deze regels kunnen door vennootschappen immers worden toegepast omwille van bedrijfseconomische of fiscale overwegingen en zijn in staat om de efficiëntie en competitiviteit van vennootschappen te verhogen. Volgende aanpassingen zijn doorgevoerd en hebben betrekking op de naamloze vennootschap (NV) als op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en gaan in vanaf 1 januari 2009.
Datum: 20 januari 2009
Auteur: Dirk Callens
Het Participatiefonds is een openbare kredietverstrekker die de toegang tot bankkrediet kan versoepelen. Deze kredieten zijn beschikbaar voor zelfstandigen, kleine ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen en starters, inclusief werkzoekenden die een eigen zaak willen opstarten. Jaarlijks worden er ongeveer 2500 ondernemers geholpen bij de start, groei of overname van hun bedrijf. Naast kredietverstrekking is het KeFiK (Kenniscentrum voor financiering van KMO) gehuisvest binnen het Participatiefonds en deelt de organisatie knowhow met andere organisaties.
Datum: 16 januari 2009
Auteur: Kris Boschmans
De recessie wordt meestal uitgelegd als een puur financieel probleem. De ineenstorting van de Amerikaanse hypotheekmarkt heeft, via de financiële wereld, de economieën van Duitsland tot China aan het wankelen gebracht, zo luidt het verhaal. De vervijfvoudiging van de olieprijzen die voorafging aan de recessie wordt hierbij typisch uit het oog verloren. Onterecht zo blijkt...
Datum: 9 januari 2009
Auteur: Geert Janssens
Er zit terug muziek in de obligatiemarkten, althans in het hoogwaardige segment. De daling van de koersen heeft de rendementen de hoogte in gejaagd. De keerzijde is dat wie zelf een emissie heeft gepland, rekening moet houden met hoge risicopremies. Opvallend daarbij het verschil in spreads tussen het zeer kredietwaardige en het minder kredietwaardige segment. Risico heeft terug een prijs gekregen.
Datum: 9 januari 2009
Auteur: Jan Henry
U heeft in geen 20 jaar voor zo lage prijzen bestaande bedrijven kunnen opkopen als vandaag. Maar haast u langzaam om een eventuele slag te slaan. Die lage prijzen kunnen jarenlang de markt beheersen.
Datum: 7 januari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Sinds de start van het nieuwe jaar kent de Bel20 een forse opleving. Op vijf januari tekende de Belgische beurs een stijging op voor de vierde dag op rij, waardoor de psychologische kaap van 2.000 punten werd gerond (hoewel de koers ondertussen weer onder deze grens is gezakt). Voormalige verliezers als Nyrstar en KBC hoorden bij de grote winnaars. Ook in andere geïndustrialiseerde landen herpakten de beurzen zich opmerkelijk sterk. Zo boekte de Nikkei-index op in Tokio voor de zevende handelsdag op rij winst. Is dit het begin van een duurzaam herstel van de beurzen?