Kennisbank

Datum: 19 februari 2009
Auteur: Dirk Callens
De meest recente maatregel in deze reeks is de uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing. Nu financiering moeilijker te bekomen valt en liquiditeiten kostbaarder worden, creëert dit ademruimte voor de Belgische bedrijfswereld.
Datum: 13 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
De crisis is ontstaan in de VS. Hierdoor en gezien haar geschiedenis als motor van de mondiale economie, zijn veel ogen in de wereld gericht op de Amerikaanse economie. De meeste economische parameters staan sterk op negatief en de pessimistische nieuwsberichten volgen elkaar in ijltempo op. Er wordt dan ook niet langer getwijfeld dat deze economie zich in een recessie bevindt. Maar hoe zwaar weegt deze recessie vanuit een historisch standpunt? Kunnen we wel met recht en reden spreken van de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. De Federal Reserve Bank of Minneapolis, een gerenommeerd onderzoeksinstituut, vergeleek deze recessie met de tien voorgaande recessies sinds Wereldoorlog Twee. De resultaten zijn verrassend.
Datum: 12 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
De regering gokte erop dat de aandeelhouders eieren voor hun geld zouden kiezen. Deze gok is verkeerd uitgedraaid. Blijkbaar waren veel aandeelhouders, die in sommige gevallen 95% van hun aandelenwaarde hebben zien verdampen, bereid om risico’s te nemen met de laatste vijf procent. Gezien het emotionele verloop op de aandeelhoudersvergadering gisteren, leek de nee-stem eerder een proteststem tegen de aanpak van onze overheid dan een rationele keuze. De overheid draagt aldus een zware verantwoordelijkheid. Dit is een zwarte dag voor het vertrouwen in de Belgische politiek.
Datum: 12 februari 2009
Auteur: Jan Henry
Sinds de val van Lehman Brothers drogen de kapitaalstromen naar de groeilanden bijzonder snel op. Daardoor sneuvelen de laatste sterkhouders van de wereldeconomie bij bosjes. Een scenario waarbij die wereldeconomie krimpt met 1,1% valt in dat geval niet uit te sluiten. Als het Westen er de komende maanden niet in slaagt om de kapitaalstromen opnieuw vlot te krijgen dan mogen we het begrip groeiland voor onbepaalde tijd in de schuif steken.
Datum: 11 februari 2009
Auteur: Geert Janssens
Tijdens de hoogdagen van de financiële innovatie toverden financiers Asset Backed Securities (ABS) en Collateralized Debt Obligations (CDO’s) als konijnen uit hun hoed. Het waren begrippen die als muziek in de oren klonken, niet in het minst omwille van de wonderbaarlijke rendementen die ze beloofden te zullen genereren. De moeilijk uitspreekbare namen verhullen echter een ontwapenende eenvoud. ABS en CDO zijn niets meer of minder dan varianten op een beproefde techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een speciaal daartoe opgerichte schaduwmaatschappij die beter bekend staat onder de naam Special Purpose Vehicle (SPV). Zo’n maatschappij of vennootschap wordt opgericht met één welbepaald doel voor ogen. Sommige bedrijven gebruiken SPV’s om hun balans te verkorten en alzo een hoger rendement op het eigen vermogen te behalen. In de wereld van de financiële innovatie werden SPV’s vaak gebruikt om bestaande beleggings- of kredietproducten te herverpakken tot andere, vaak beter verhandelbare, producten (securities) of schuldobligaties (debt obligations). Deze techniek staat bekend onder de noemer ‘securitisering’.
Datum: 10 februari 2009
De recente turbulentie rond KBC vormde en nieuwe, beangstigende episode in het vervolgverhaal van de financiële crisis hier ten lande. In de dagen van hoogspanning rond Vlaanderens meest prestigieuze bankinstelling kwam Nouriel Roubini de internationale goegemeente mededelen dat de financiële crisis in de komende weken en maanden alleen maar erger zal worden. Roubini is prof economie aan New York University en drijvende kracht achter de website RGE Monitor maar bovenal bekend als Dr. Doom, de man die de ineenstorting van de voorbije periode vrij nauwkeurig voorspelde maanden vooraleer de hel echt losbarstte.
Datum: 9 februari 2009
Exact 250 jaar geleden verscheen van de hand van Adam Smith, de grondlegger van de moderne economische wetenschap, het boek The Theory of Moral Sentiments. De tand des tijd verdreef dit boek volledig in de schaduw van wat genoegzaam bekend staat als Smith’s magnum opus: The Wealth of Nations. Redelijk ten onrechte, zo moeten we anno 2009 concluderen. Naar aanleiding van de wereldwijde financiële en economische problemen die zich dezer dagen manifesteren, valt er namelijk minstens evenveel lering te trekken uit het vergeten tractaat van Adam Smith dan uit zijn nu reeds méér dan twee eeuwen lang gelauwerd werkstuk. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 1,8 mB]
Datum: 6 februari 2009
Auteur: Dirk Callens
Met de kmo-portefeuille heeft de Vlaamse overheid de opvolger van de BEA-maatregel (Budget voor Economisch Advies) en de vroegere opleidings- en adviescheques geïntroduceerd. Deze steunmaatregel blijft hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van de huidige of toekomstige bedrijfsvoering bij kmo’s. De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 15.000 euro subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.
Datum: 6 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Koen Schoors is professor economie aan de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven en de Vlerick Leuven Gent Management School. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen betreffen de bank- en financiewezen, bedrijfsfinanciering en buitenlandse directe investeringen. Daarnaast is hij Rusland-specialist en directeur van CERISE, een interdisciplinair onderzoekscentrum met focus op Rusland. Koen Schoors haalde recent vaak de media met zijn opgemerkte visie rond de toekomst van Fortis. Hij lijkt ons dan ook de geknipte persoon om een gesprek te hebben over de bankencrisis in het algemeen en zaak Fortis in het bijzonder.
Datum: 5 februari 2009
Het nieuwe boek van Johan Van Overtveldt, Bernanke's test, handelt over de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Ben Bernanke en is brandend actueel. Bernanke's leiderschap is immers cruciaal voor het herstel van de economie in zijn land, en daarmee de rest van de wereld. Het afwenden van een depressie ligt voor een groot stuk in zijn handen.