Kennisbank

Datum: 7 januari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Sinds de start van het nieuwe jaar kent de Bel20 een forse opleving. Op vijf januari tekende de Belgische beurs een stijging op voor de vierde dag op rij, waardoor de psychologische kaap van 2.000 punten werd gerond (hoewel de koers ondertussen weer onder deze grens is gezakt). Voormalige verliezers als Nyrstar en KBC hoorden bij de grote winnaars. Ook in andere geïndustrialiseerde landen herpakten de beurzen zich opmerkelijk sterk. Zo boekte de Nikkei-index op in Tokio voor de zevende handelsdag op rij winst. Is dit het begin van een duurzaam herstel van de beurzen?
Datum: 6 januari 2009
Auteur: Geert Janssens
Het zijn hoogdagen voor de middenstand en de distributie. De solden lopen goed. Maar ook op de financiële markten blijft de uitverkoop doorgaan. Dat uit zich onder meer in het bedrag dat inmiddels door de kredietcrisis in rook is opgegaan en de kaap van 3.000 miljard dollar heeft geslecht. Maar, zijn dat echte verliezen of gaat het om puur boekhoudkundige afschrijvingen? Hoeveel is reëel en wat zit daar dan achter? Een bedrag van 3.000 miljard dollar staat gelijk aan 12 miljoen huizen van 250.000 dollar. Dat kan tellen.
Datum: 29 december 2008
Auteur: Pierre Breyne
De financiële crisis in Amerika heeft de hele wereld meegesleurd, en leidde tot een algemene economische terugval. Het zal zeker een jaar tot twee jaar duren, en we zullen het erg lastig krijgen.Het zal voor iedereen vechten zijn om te overleven.Dat weten we ondertussen wel.
Datum: 23 december 2008
Auteur: Stijn Decock
Een eeuwigheid geleden (=zes maanden), toen er van een recessie in de groeilanden of emerging markets nog geen sprake was, werd er in de financiële sector hard gediscussieerd of Afrika na Azië en Zuid-Amerika het nieuwe grote groeiverhaal zou worden. Ik behoorde tot de sceptici in het debat. Recent bezocht ik Mozambique en Oeganda. Ziehier mijn bevindingen ten aanzien van hun groeivooruitzichten in deze moeilijke tijden. Download het artikel [PDF, 2 blz., 52 kb]  
Datum: 19 december 2008
Auteur: Geert Janssens
Hoe blijf je liquide tijdens een kredietcrisis waar iedereen op zijn geld blijft zitten? Geen overbodige vraag als je weet dat 25% van de Trends Top 30.000 bedrijven zich vorig jaar reeds in de gevarenzone bevond. Ondertussen worden facturen later betaald en denkt iedereen eraan om hetzelfde te doen. Maar dat is uiteraard geen oplossing. Misschien brengen de volgende 10 tips u wat bij? Vaak krijgt men tijdens een recessie de kans om dingen op punt te stellen. Veel succes !
Datum: 18 december 2008
Auteur: Kris Boschmans
Het Fortis-arrest sloeg in als een bom. Alle beslissingen die de overheid rond Fortis nam op 3, 5 en 6 oktober waren niet rechtsgeldig, aldus het Brusselse hof van beroep. Zoals het er momenteel naar uitziet, zal de Belgische overheid alle rechtmiddelen uitputten om de uitverkoop van Fortis toch te laten plaatsvinden. Het risico van een alternatief wordt zwaar ingeschat. Er is toenemend bewijs dat de politieke wereld het gerecht probeerde te beïnvloeden bij haar beslissing. De krampachtige houding van de overheid is erg frappant. De verkoop aan BNP Paribas lijkt van levensbelang. Nochtans kan het vonnis gezien worden als een gouden om gemaakte fouten recht te zetten. De overheid niet in het minst kan een goede zaak doen omwille van het vonnis. Zij kan Fortis namelijk nationaliseren aan een spotprijs om later te verkopen met flinke winst.
Datum: 18 december 2008
Auteur: Geert Janssens

"Een klein kwart van de Belgische bedrijven bevond zich eind vorig jaar al in een acute gevarenzone. Bij de minste tegenslag dreigen ze met een cashtekort geconfronteerd te worden", zegt Geert Janssens, projectmanager van de denktank VKW Metana. Hij doet dat op basis van cijfers uit de nieuwe Trends Top 30.000. "Die bedrijven hebben minder cash en activa die ze snel te gelde kunnen maken, dan ze betalingsverplichtingen hebben op korte termijn. Om comfortabel te opereren, moet deze liquiditeitsratio (de verhouding tussen de vorderingen en verplichtingen op korte termijn) toch minstens 1,5 bedragen", zegt Geert Janssens.

Datum: 16 december 2008
Paul De Grauwe is gewoon hoogleraar internationale economie aan de K.U. Leuven en een autoriteit rond (macro-) economische thema’s. Paul De Grauwe was gastleraar aan diverse buitenlandse universiteiten, voormalig senator, heeft verschillende baanbrekende wetenschappelijke artikels en  tientallen veelgelezen boeken geschreven. Daarnaast heeft hij ook een populaire column in The Financial Times en wordt hij regelmatig gevraagd voor televisie en de geschreven pers. Wij vroegen naar zijn mening omtrent de aanpak van de crisis, onder meer door Europa in het bijzonder.
Datum: 11 december 2008
Auteur: Kris Boschmans
Oproepen ten spijt dat het Anglo-Saksische economische model failliet is, zal het kapitalisme, en het financiële systeem zoals we dat nu kennen, blijven bestaan. De zwaarste crisis in de naoorlogse geschiedenis zal hier niets aan veranderen. Een aantal aanpassingen binnen het financiële systeem zijn evenwel allicht wel op hun plaats. Er moeten lessen getrokken worden uit de hele geschiedenis. Deze discussie zal zich, naar ons inziens, kristalliseren rond een aantal punten. Eén van die punten is fair value accounting. Hoewel weinig bekend, hebben boekhoudkundige verplichtingen bijgedragen tot zowel het uitbreken van de crisis als tot de uitdieping ervan.
Datum: 9 december 2008
Auteur: Jan De Visch
De economische crisis overheerst niet enkel de persberichten. In de meeste directiekamers domineren de afgelopen weken discussies rond de manier waarop met de nieuwe economische realiteit kan worden omgegaan. Omzetten die niet gehaald worden, winstprognoses die naar beneden toe herzien worden, problemen met de uitvoering van de strategie, falen van het risico management, ieder bedrijf ervaart haar unieke cocktail van uitdagingen. Het zijn barre tijden. De kern is dat de inkomsten sterker dalen dan de kosten. En dit leidt tot paniekvoetbal. De waaier van klassieke remedies om de spreekwoordelijke broeksriem aan te halen, passeert hierbij noodgedwongen de revue, gaande van herstructureringen, proces re-engineering, cost-cutting, economische werkloosheid, en nog veel meer... Het valt op dat ideeën vaak ondoordacht naar voor worden geschoven en dat wetenschappelijke kennis doorgaans niet doorgedrongen is tot de directiekamers. In het huidige klimaat waar toegenomen complexiteit en onzekerheid overheerst, is dit nochtans heel essentieel! Waarom? Wel, stel jezelf even de twee volgende elementaire vragen:
  • Creëren we als management team de juiste toegevoegde waarde?
  • Kunnen onze medewerkers meer doen met minder?