Kennisbank

Datum: 26 maart 2009
Auteur: Geert Janssens
De financiële sector kende in ons land het afgelopen decennium een hoge vlucht. In het bancaire landschap ontpopten Fortis, KBC en Dexia zich tot ware Europese grootmachten. Het gevolg is evenwel dat de omvang van onze zogenaamd Belgische systeembanken niet meer in verhouding staat tot ons nationaal product. Vooral in tijden van crisis, wanneer vadertje staat de banken ter hulp moet schieten, komt een dergelijke wanverhouding aan de oppervlakte. Gelukkig moeten we niet meteen vrezen voor een bankroet van onze staat. Wel wordt het steeds duidelijker dat de gevolgen voor de begroting nog lang zullen nazinderen. Dat blijkt wanneer we de verschillende onderdelen van de steunoperaties overlopen.
Datum: 20 maart 2009
Auteur: Kris Boschmans
Enkele dagen geleden kwam het nieuws dat de Amerikaanse centrale bank voor 300 miljard dollar overheidsobligaties opkoopt. Daarnaast verdubbelde het aantal (herverpakte) hypotheekleningen op de balans tot een duizelingwekkend bedrag van 1.450 miljard dollar. De centrale bank brengt hierdoor extra geld in omloop (net zoals zou gebeuren door geld bij te drukken), waardoor de langetermijnrente kan afnemen en de economie gestimuleerd wordt. Ook Zwitserland en Japan creëerden geld op gelijkaardige manier. De ‘Bank of England’ besliste met unanimiteit om overheidsobligaties op te kopen voor 75 miljard pond.. Hoewel de crisis ook in de EMU voelbaarder wordt met de dag en de inflatieverwachtingen met de regelmaat van de klok worden teruggeschroefd, blijft de ECB een voorzichtiger beleid te voeren. Waarom?
Datum: 20 maart 2009
Auteur: Stijn Decock
  De economische crisis zorgt voor een aardverschuiving in de bankensector en de economie. Stilaan groeit een consensus dat we een nieuw tijdperk ingaan waar de overheid een actievere rol in de economie zal spelen. De vraag is nu of die overheid, dus de politiek, in staat is om die rol op zich te nemen? Wij hebben hier onze twijfels bij. We vrezen dat het politiek bedrijf, net zoals de banksector, ook toe is aan een forse sanering om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden.
Datum: 19 maart 2009
Auteur: Dirk Callens
De financiële crisis is duidelijk overgegaan in een economische crisis. In 2008 waren er meer faillissementen dan ooit en de eerste vooruitzichten geven aan dat in 2009 dit trieste record nog zal verpulverd worden. Tot voor kort hadden falende ondernemingen in België enkel de keuze om over te gaan tot een gerechtelijk akkoord of faillissement. Waar de wetgever reeds een tijdlang tot het besef was gekomen dat ondernemingen in moeilijkheden een ruimere waaier aan wettelijke pistes nodig hebben om hun problemen op een adequate wijze te kunnen aanpakken, heeft de economische crisis dit proces in een stroomversnelling gebracht.
Datum: 18 maart 2009
Auteur: Geert Janssens
Op een congres van de Europese Commissie gaf Nobelprijswinnaar economie Paul Krugman de Europese beleidsaanpak een ruime onvoldoende. Krugman was speciale gast op dit congres dat de basis moest leggen voor de toekomstige aanpak van de crisis in Europa. Zoals zo vaak kwam de topeconoom van Princeton University verrassend uit de hoek. 'Zowel de VS maar zeker Europa doet te weinig om de crisis te bestrijden'. Meer nog, 'we doen momenteel net hetzelfde als het Japan van de jaren negentig'. Met die niet mis te verstane boodschappen probeerde Krugman zijn toehoorders wakker te schudden.
Datum: 18 maart 2009
Auteur: Geert Janssens

Tewerkstellingskansen 50-plussers of andere doelgroepen verhogen vergt nieuw sociaal bestel

Datum: 17 maart 2009
Auteur: Geert Janssens
In een opmerkelijk opiniestuk in NRC Handelsblad onder de titel ‘Excuses van een fatsoenlijk bankier’ slaat Floris Deckers, bestuursvoorzitter van Van Lanschot Bankiers, mea culpa. Daarmee doet hij als eerste Nederlandse bankier waartoe minister Bos van Financiën alle bankiers een maand geleden opriep. Deckers maakt excuses voor zijn rol in de kredietcrisis.
Datum: 12 maart 2009
De Belgische economie verglijdt steeds verder in recessie. Het Internationaal Muntfonds stelde deze week haar voorspelling nog maar eens neerwaarts bij. Dit jaar zou onze economie met 2,5% krimpen en in 2010 nauwelijks met 0,3% groeien. Veel privé-voorspellers gaan verder en verwachten een krimp tot 4 procent.
Datum: 11 maart 2009
L’histoire se répète, maar nooit op dezelfde manier, zo luidt de boutade. Inzake de reactie van het economenvolk op de diepe economische crisis die zich thans voor onze ogen voltrekt, lijkt vermelde boutade alvast van kracht te blijven. Op de Grote Depressie van de jaren 1930 volgde een stroom van analyses met steevast als conclusie dat we, zoniet naar een regelrechte planeconomie, dan toch minstens naar een economisch bestel dienden te evolueren waarin niet de markt maar wel de overheid de scepter zwaaide. Het meest beklijvende symbool van deze bijkleuring van de economische wetenschap was de in 1936 gepubliceerde General Theory of Employment, Interest and Money van de legendarische John Maynard Keynes. 
Datum: 10 maart 2009
Auteur: Kris Boschmans
De kogel is door de kerk. Na marathononderhandelingen heeft de Belgische overheid en BNP Paribas een akkoord gesloten rond Fortis. De reactie op de beurs suggereert dat de aandeelhouders tegemoet zijn gekomen. De algemene verwachting is dan ook dat het akkoord deze keer wel goedgekeurd zal worden op de aandeelhoudersvergadering. Het eerste wat opvalt, is de sterke gelijkenis met het voorstel dat verleden maand is afgekeurd door de aandeelhouders. Tevens valt op dat de Belgische staat meer heeft moeten toegeven dan BNP Paribas.