Kennisbank

Datum: 11 februari 2009
Auteur: Geert Janssens
Tijdens de hoogdagen van de financiële innovatie toverden financiers Asset Backed Securities (ABS) en Collateralized Debt Obligations (CDO’s) als konijnen uit hun hoed. Het waren begrippen die als muziek in de oren klonken, niet in het minst omwille van de wonderbaarlijke rendementen die ze beloofden te zullen genereren. De moeilijk uitspreekbare namen verhullen echter een ontwapenende eenvoud. ABS en CDO zijn niets meer of minder dan varianten op een beproefde techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een speciaal daartoe opgerichte schaduwmaatschappij die beter bekend staat onder de naam Special Purpose Vehicle (SPV). Zo’n maatschappij of vennootschap wordt opgericht met één welbepaald doel voor ogen. Sommige bedrijven gebruiken SPV’s om hun balans te verkorten en alzo een hoger rendement op het eigen vermogen te behalen. In de wereld van de financiële innovatie werden SPV’s vaak gebruikt om bestaande beleggings- of kredietproducten te herverpakken tot andere, vaak beter verhandelbare, producten (securities) of schuldobligaties (debt obligations). Deze techniek staat bekend onder de noemer ‘securitisering’.
Datum: 10 februari 2009
De recente turbulentie rond KBC vormde en nieuwe, beangstigende episode in het vervolgverhaal van de financiële crisis hier ten lande. In de dagen van hoogspanning rond Vlaanderens meest prestigieuze bankinstelling kwam Nouriel Roubini de internationale goegemeente mededelen dat de financiële crisis in de komende weken en maanden alleen maar erger zal worden. Roubini is prof economie aan New York University en drijvende kracht achter de website RGE Monitor maar bovenal bekend als Dr. Doom, de man die de ineenstorting van de voorbije periode vrij nauwkeurig voorspelde maanden vooraleer de hel echt losbarstte.
Datum: 9 februari 2009
Exact 250 jaar geleden verscheen van de hand van Adam Smith, de grondlegger van de moderne economische wetenschap, het boek The Theory of Moral Sentiments. De tand des tijd verdreef dit boek volledig in de schaduw van wat genoegzaam bekend staat als Smith’s magnum opus: The Wealth of Nations. Redelijk ten onrechte, zo moeten we anno 2009 concluderen. Naar aanleiding van de wereldwijde financiële en economische problemen die zich dezer dagen manifesteren, valt er namelijk minstens evenveel lering te trekken uit het vergeten tractaat van Adam Smith dan uit zijn nu reeds méér dan twee eeuwen lang gelauwerd werkstuk. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 1,8 mB]
Datum: 6 februari 2009
Auteur: Dirk Callens
Met de kmo-portefeuille heeft de Vlaamse overheid de opvolger van de BEA-maatregel (Budget voor Economisch Advies) en de vroegere opleidings- en adviescheques geïntroduceerd. Deze steunmaatregel blijft hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van de huidige of toekomstige bedrijfsvoering bij kmo’s. De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 15.000 euro subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.
Datum: 6 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Koen Schoors is professor economie aan de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven en de Vlerick Leuven Gent Management School. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen betreffen de bank- en financiewezen, bedrijfsfinanciering en buitenlandse directe investeringen. Daarnaast is hij Rusland-specialist en directeur van CERISE, een interdisciplinair onderzoekscentrum met focus op Rusland. Koen Schoors haalde recent vaak de media met zijn opgemerkte visie rond de toekomst van Fortis. Hij lijkt ons dan ook de geknipte persoon om een gesprek te hebben over de bankencrisis in het algemeen en zaak Fortis in het bijzonder.
Datum: 5 februari 2009
Het nieuwe boek van Johan Van Overtveldt, Bernanke's test, handelt over de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Ben Bernanke en is brandend actueel. Bernanke's leiderschap is immers cruciaal voor het herstel van de economie in zijn land, en daarmee de rest van de wereld. Het afwenden van een depressie ligt voor een groot stuk in zijn handen.
Datum: 4 februari 2009
Auteur: Sven Sterckx
Prijsstijgingen leiden over het algemeen tot een dalende vraag. De aandelenmarkt vormt een markante uitzondering op deze economische basisregel. Stijgende aandelenkoersen lokken in veel gevallen extra geïnteresseerden, waardoor de koersen nog verder de hoogte in gestuwd worden. Omgekeerd trekken veel investeerders geld terug van een aandeel dat een koersdaling optekent, waardoor deze koers verder inzakt. Dit hebben we de laatste tijd op massale schaal meegemaakt. Op lange termijn, evenwel, bestaan er een aantal waarderingstechnieken om na te gaan of aandelen goedkoop, dan wel duur geprijsd zijn. Sven Sterckx, fondsbeheerder bij Dierickx, Leys & Cie, geeft aan waarom, vanuit een langetermijnperspectief bekeken, aandelen momenteel aantrekkelijk zijn.
Datum: 4 februari 2009

Ook in eigen land sneuvelen de banen bij bosjes. De begroting zal daar rekening mee moeten houden. Toch staan lang niet alle indicatoren op storm, vinden ze bij de denktank VKW-Metena.

Datum: 3 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Ondernemingen in de niet-financiële sector hoeven normaliter niet te rekenen op ondersteuning van de staat. De harde realiteit van onze vrije markt houdt immers in dat, indien een onderneming onherstelbare fouten maakt en een wanbeleid voert, deze failliet gaat. Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat talrijke banken, in binnen- en buitenland, dergelijke onherstelbare fouten hebben gemaakt door de jarenlange verwaarlozing van alle risico’s rond herverpakte hypotheekleningen. Nochtans ontvangen zij wel hulp van de overheid. Toen deze risico’s opbrachten, werden aandeelhouders beloond met forse dividenden en bestuurders met riante premies. De banksector, niet in het minst in België, stond hier geheel terecht bekend voor, met de ontslagpremies van topmanagers als meest mediagenieke voorbeeld. Nu het tij gekeerd is en de genomen risico’s tot gigantische verliezen leiden, staat de overheid en dus de belastingsbetaler klaar om dit op zich te nemen.
Datum: 2 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) publiceert driemaandelijks wereldwijde groeivooruitzichten. Om vast te stellen hoe hard de financiële crisis wel niet toegeslagen heeft voor de reële economie volstaat het om de meest recente groeiprognoses te vergelijken met de vooruitzichten van nauwelijks een jaar geleden. Terwijl 2009 vorig jaar nog een robuuste groei van de wereldeconomie beloofde van 4,4 procent, is dit percentage teruggevallen tot een miezerig half procent. Deze terugval in verwachtingen is ongezien sinds de Tweede Wereldoorlog. Nooit zijn de verwachtingen zo sterk bekoeld op een dermate korte periode en dit ondanks alle budgettaire en monetaire inspanningen die momenteel geleverd worden en nog op tafel liggen.