Kennisbank

Datum: 22 mei 2007
Auteur: Caroline Ven
De sociale uitkeringen moeten welvaartsvast worden en de pensioenen omhoog. Een voorstel dat alvast ook werd opgepikt tijdens de Rerum Novarum-toespraak van de Christelijke vakbond vorige week. Laten we echter niet vergeten waar het de komende legislatuur écht om moet gaan.
Datum: 19 april 2007
Auteur: Geert Janssens
Terwijl iedereen de mond nog vol heeft van de 1.400 banen die bij Opel Antwerpen op de tocht staan, vinden sommige politici toch nog de moed om uit te pakken met veelbelovende werkgelegenheidsplannen voor een volgende federale legislatuur.
Datum: 22 maart 2007
Auteur: Geert Janssens
Twee gezaghebbende internationale instellingen hangen in hun recentste rapport over ons land een gemengd beeld op van onze sociaal-economische realiteit. Zowel in The Economic Survey of Belgium van de OESO als in het Staff Report van het IMF is de ondertoon dezelfde. Globaal krijgt het beleid een voldoende maar tussen de regels door weerklinkt scherpe kritiek op het gebrek aan ambitie en lange termijn perspectief. In schoolse termen zou je kunnen spreken van een B-attest. Om tot het kruim van de ontwikkelde wereld te blijven behoren, zal leerling België serieus harder moeten gaan werken. Zo niet komt de toekomstige welvaart in het gedrang. Download de nota [PDF, 2 blz., 34kb]  
Datum: 19 maart 2007
Met deze monografie geeft Johan Van Overtveldt ondernemers en ondernemingen de plaats die hen rechtmatig toekomt in het maatschappelijk debat. Aangetoond wordt dat ook ondernemerschap maar naar waarde kan geschat worden wanneer men begrijpt wat het is, hoe het ontstaat en welke bijdrage er geleverd wordt tot welvaart en welzijn. De inbreng van het bedrijfsleven is dermate groot dat het miskennen ervan zelf een uiting van onverantwoord gedrag wordt. Download de nota [PDF, 64 blz., 386kb]  
Datum: 14 februari 2007
Auteur: Dirk Buyens
Zowel de werknemer als de werkgever hebben bij het ondertekenen van een ‘klassiek arbeidscontract' tal van ongeschreven en onuitgesproken wederzijdse verwachtingen. Dit ruimer geheel van aspiraties vat mensamen onder de noemer ‘psychologisch contract'. In deze beleidsnota schetst het onderzoeksteam van Prof. Dirk Buyens (Vlerick Leuven Gent Management School) de contouren van dit contract. Er wordt ook een geschikte HR aanpak aangeboden om deze ‘blind date' ingoede banen te leiden. Download de nota [PDF, 32 blz., 360kb]
Datum: 6 februari 2007
Auteur: Geert Janssens
Wereldwijd leven meer dan 1 miljard mensen onder de armoedegrens van 1 dollar. De lijst van landen die er zelfs niet in slagen de meest rudimentaire fase van ontwikkeling door te maken en hun bevolking te voorzien van de meest elementaire basisbehoeften, lijkt dan ook eindeloos lang. Wat daarbij opvalt is dat maar weinig Afrikaanse landen de sprong naar een beter bestaan weten te volbrengen. We zoeken de verklaring in twee werken die elk op zich staan maar in hun genre toch wel uitschieten. Het eerste is een meeslepend verhaal over Afrika gebaseerd op persoonlijke ervaringen en anekdotes van de auteur. Het tweede is een verzameling wetenschappelijke artikels over armoede in de wereld. Download het artikel [PDF, 5 blz., 28 kB]
Datum: 6 februari 2007
Auteur: Geert Janssens
Volgens de zonet vrijgegeven OESO-cijfers bedraagt de loonmarge voor de komende twee jaar slechts 4,65%. Dit is een stuk minder dan de 5,5% die de CRB enkele weken geleden nog naar voren schoof als richtcijfer voor de zopas afgelopen sociale onderhandelingen. De CRB gaat hiermede verder op het pad van de (over) optimistische prognoses en zet alzo de sociale partners op het verkeerde been. Download het artikel [PDF, 5 blz., 50 kB]
Datum: 20 november 2006
1776 is het jaar waarin zich enkele merkwaardige gebeurtenissen voordeden die verrassend genoeg vandaag hun voltooiing krijgen en daardoor mee aan de basis liggen van een zeer uitzonderlijke periode van sterke wereldwijde economische groei. Download de nota [PDF, 72 blz., 4,54Mb]  
Datum: 8 november 2006
De centrale vraag in die Cahier is: Neemt de ongelijkheid van inkomensverdeling op mondiaal vlak af of toe? De verschillende interpretaties van de gebruikte variabelen en de manier waarop empirische gegevens verwerkt worden, geven enkel maar aanleiding tot meer discussie en tegengestelde opinies. Download de nota [PDF, 88 blz., 676kb]  
Datum: 26 oktober 2006
Professor William J. Baumol is in Vlaamse ondernemingskringen zeker geen BE, een Bekende Econoom. Toch heeft deze Amerikaanse econoom baanbrekend werk geleverd om de rol van de ondernemer en het ondernemerschap stevig in de economische theorie te integreren. Download de nota [PDF, 36 blz., 217kb]