Kennisbank

Datum: 18 maart 2009
Auteur: Geert Janssens

Tewerkstellingskansen 50-plussers of andere doelgroepen verhogen vergt nieuw sociaal bestel

Datum: 17 maart 2009
Auteur: Geert Janssens
In een opmerkelijk opiniestuk in NRC Handelsblad onder de titel ‘Excuses van een fatsoenlijk bankier’ slaat Floris Deckers, bestuursvoorzitter van Van Lanschot Bankiers, mea culpa. Daarmee doet hij als eerste Nederlandse bankier waartoe minister Bos van Financiën alle bankiers een maand geleden opriep. Deckers maakt excuses voor zijn rol in de kredietcrisis.
Datum: 12 maart 2009
De Belgische economie verglijdt steeds verder in recessie. Het Internationaal Muntfonds stelde deze week haar voorspelling nog maar eens neerwaarts bij. Dit jaar zou onze economie met 2,5% krimpen en in 2010 nauwelijks met 0,3% groeien. Veel privé-voorspellers gaan verder en verwachten een krimp tot 4 procent.
Datum: 11 maart 2009
L’histoire se répète, maar nooit op dezelfde manier, zo luidt de boutade. Inzake de reactie van het economenvolk op de diepe economische crisis die zich thans voor onze ogen voltrekt, lijkt vermelde boutade alvast van kracht te blijven. Op de Grote Depressie van de jaren 1930 volgde een stroom van analyses met steevast als conclusie dat we, zoniet naar een regelrechte planeconomie, dan toch minstens naar een economisch bestel dienden te evolueren waarin niet de markt maar wel de overheid de scepter zwaaide. Het meest beklijvende symbool van deze bijkleuring van de economische wetenschap was de in 1936 gepubliceerde General Theory of Employment, Interest and Money van de legendarische John Maynard Keynes. 
Datum: 10 maart 2009
Auteur: Kris Boschmans
De kogel is door de kerk. Na marathononderhandelingen heeft de Belgische overheid en BNP Paribas een akkoord gesloten rond Fortis. De reactie op de beurs suggereert dat de aandeelhouders tegemoet zijn gekomen. De algemene verwachting is dan ook dat het akkoord deze keer wel goedgekeurd zal worden op de aandeelhoudersvergadering. Het eerste wat opvalt, is de sterke gelijkenis met het voorstel dat verleden maand is afgekeurd door de aandeelhouders. Tevens valt op dat de Belgische staat meer heeft moeten toegeven dan BNP Paribas.
Datum: 9 maart 2009
Auteur: Geert Janssens
Elk jaar is het uitkijken naar de brief die Warren Buffett schrijft aan de aandeelhouders van zijn holding Berkshire Hathaway. Ook voor de superbelegger was 2008 een slecht jaar. Meer nog, het werd het slechtste jaar ooit in de 43 jarige geschiedenis van Berkshire Hathaway dat zijn netto inkomen dalen met 59% tot 4,99 miljard dollar of 3.224 dollar per aandeel.
Datum: 6 maart 2009
Auteur: Kris Boschmans
Banken overal ter wereld worden overeind gehouden met overheidssteun. De kampioen wat overheidssteun betreft, is evenwel een verzekeraar. Terwijl Citigroup en Bank of America respectievelijk 50 miljard en 45 miljard dollar ontvingen van de Amerikaanse belastingsbetaler, volstond een kredietlijn van 150 miljard dollar niet voor AIG. Na bekendmaking van een totaal jaarlijks verlies van bijna 100 miljard dollar, besliste de Amerikaanse overheid om nog eens 30 miljard beschikbaar te stellen voor de verzekeraar. Is AIG een alleenstaand geval of wordt de verzekeringssector het nieuwe zorgenkind voor de financiële wereld?
Datum: 5 maart 2009
Auteur: Kris Boschmans
Terwijl beleidsvoerders willen focussen op een economisch herstel, wordt de aandacht telkens opnieuw opgeëist door problemen in de banksector. Ondanks kapitaalinjecties ter waarde van 5.9 procent van het Belgische BBP, lijken Dexia, KBC en Fortis bijvoorbeeld verre van gezond en worden verdere staatsingrepen niet uitgesloten. Het leed van de financiële sector is nog niet geleden, helaas. Overheden hebben nog slechts enkele opties tot hun beschikking om een faillissement van een systeembank te voorkomen.
Datum: 5 maart 2009
Auteur: Jan Henry
Het is crisis, maar dat wist u al. Maar hoe passen uw concurrenten hun loon- en prijsbeleid aan als reactie op de crisis? Snoeien in de kosten blijft de favoriete strategie van de Belgische bedrijven, maar een verlaging van de basislonen is daarbij nog altijd taboe.
Datum: 5 maart 2009
De euro bestaat tien jaar, leve de euro! Alhoewel de voorspelde weldaden die in het zog van de Europese eenheidsmunt over ons zouden nederdalen er hooguit gedeeltelijk kwamen, verdient de euro inderdaad een positieve evaluatie. Helaas volstaat die waardering niet om de toekomst van de eenheidsmunt met ongebreideld vertrouwen te kunnen tegemoet zien. Niet in het minst als gevolg van de financiële crisis en de recessie pakken donkere wolken zich samen. Enkel doordachte politieke actie kan voor opklaring van de eurohemel zorgen. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 270 kB]